artikel

installatie ’Excelleren met BIM’

bouwbreed Premium

Misschien wel de belangrijkste innovatie in de bouw van de laatste jaren is het Bouw Informatie Model (BIM). Dat onderkent ook Uneto-VNI, de ondernemersorganisatie voor installateurs. De aandacht voor ‘bimmen’ bij installateurs is de afgelopen maanden fors toegenomen, maar er is nog altijd een forse inhaalslag te maken, bijvoorbeeld ten opzichte van architecten en adviseurs.

Voor de bouw- en installatiebranche is BIM in meerdere opzichten van groot belang. Om te beginnen, helpt BIM om de vaak hoge faalkosten in de bouw spectaculair terug te dringen. Dat gebeurt door alle bouwpartners –architect, adviseur, aannemer, installateur – te laten ontwerpen in hetzelfde 3D-model. Op die manier is het mogelijk om bouw- en installatiefouten al in een vroegtijdig stadium op te sporen. Dat is niet alleen belangrijk in grote utiliteitsprojecten met complexe, geïntegreerde installaties, maar ook in bijvoorbeeld de woningbouw. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de problematiek van de hotspots in leidingwaterinstallaties en het ontwerp en de uitvoering van ventilatiesystemen.

BIM gaat daarnaast een impuls geven aan het fenomeen geïntegreerd ontwerpen en aan commissioning.Dankzij 3D-modelleren en de beschikbaarheid van bibliotheken met installatiecomponenten hiervoor, kan de expertise van de installateur al in de ontwerpfase veel beter worden benut. Gezien de toenemende complexiteit van duurzame installatieconcepten is dat van wezenlijk belang. Ook zal BIM ervoor zorgen dat partijen beter in staat zijn om het commissioningproces te doorlopen. Dat betekent concreet dat de uiteindelijk opgeleverde installaties kwalitatief en qua prestaties voldoen aan de eisen die bij de start van een project zijn gedefinieerd.

De installatiebranche zet met het congres op 29 juni aanstaande een forse stap naar een brede toepassing van BIM. Die dag wordt, samen met de partners Rijkswaterstaat en de Bouw Informatie Raad (BIR), niet alleen toegelicht hoe het Bouw Informatie Model kan worden toegepast, maar vooral onderzocht wat er nog nodig is om meer installateurs ermee aan de slag te laten gaan. Dat gebeurt in vier workshops die elk een specifieke invalshoek hebben: business, proces, opleidingen en software/open standaarden. De dag zal uitmonden in een aantal concrete werkafspraken.

Ik ben ervan overtuigd dat Uneto-VNI en haar leden gaan bijdragen aan een kentering in de markt. Bimmen wordt binnen afzienbare tijd de standaardwerkwijze en daar gaan alle partijen in het bouwproces van profiteren. Met uiteindelijk één grote winnaar: de eindklant.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel