artikel

Ingezonden brief: een dijk van een misser

bouwbreed

Journalistiek is een zwaar beroep. De deadline dringt. Altijd. Ook als de zon schijnt en je eigenlijk andere dingen aan je hoofd hebt dan een dik rapport van 48 pagina’s. Een fout is dan zo gemaakt.

Helaas is dat gebeurd op 2 juni. In het artikel ‘Streep door ‘duurzame’ Afsluitdijk’ slaat Cobouwde plank volledig mis. Ook het commentaar, ‘Gemiste kans’, zit er helemaal naast. Ik hoop dat veel abonnees vanCobouwop 1 juni ook NRC Handelsblad hebben gelezen. Dat geeft gelukkig wel een voortreffelijke samenvatting van het Eindadvies van de Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk, dat diezelfde woensdag door mij werd aangeboden aan staatssecretaris Joop Atsma.

Cobouw beweert dat de ambitieuze plannen voor de Afsluitdijk “de prullenbak in kunnen”. Vier marktconsortia zouden hun ingenieuze plannen kunnen laten varen, omdat ze “vrijwel allemaal niet rendabel zijn”. Dit is aperte nonsens: twee van die plannen, het zogenoemde Stormschild van Oranjewoud c.s. en de Overslagbestendige dijk van Arcadis c.s. hebben in feite gewonnen, met onderling slechts een banddikte verschil.

Het winnende plan, volgens Cobouw niet meer dan ‘een laag asfalt’, is afkomstig van Arcadis, dat behoort tot de top 10 van ’s werelds ingenieursbureaus. ‘Een laag asfalt’ doet geen recht aan het prachtige en innovatieve karakter van dit concept.

Het is absoluut onjuist dat wij alle duurzame plannen “terzijde hebben geschoven”. In het advies noemt de commissie juist tien innovatieve kansrijke voorstellen op dit gebied, die goed uitvoerbaar zijn in combinatie met andere plannen. Wij adviseren het kabinet daarvoor alle juridische, planologische en technische ruimte te reserveren. Daarnaast adviseren wij het kabinet tegelijkertijd met de versterking van de Afsluitdijk en de schut- en spuisluizen samen met het bedrijfsleven te kijken of die voorstellen kunnen worden gerealiseerd.

Daarbij gaat het helaas niet om smeerolie, maar om forse bedragen. Aanvankelijk wilde het kabinet 1 miljard euro uittrekken voor de operatie Afsluitdijk. Later werd dat 600 miljoen, waarschijnlijk niet genoeg om de dijk en de sluizen aan te pakken. Dat is een politieke realiteit; het ligt niet aan de commissie. Er is meer geld nodig. Ik kan op mijn kop gaan staan, voor mijn part op de Afsluitdijk, maar de politieke realiteit verander ik daarmee niet. Als Cobouw er wel oplossingen voor heeft, houd ik me aanbevolen.

Wij doen intussen zelf een suggestie om de extra maatregelen mogelijk te maken: door decentralisering van het Waddenfonds (520 miljoen euro) kan een deel van dat fonds goed worden gebruikt voor de (gedeeltelijke) financiering van de kansrijke duurzaamheidsvoorstellen. Dat past ook precies binnen de criteria van dat fonds. Het is naïef te veronderstellen dat het bedrijfsleven dat zelf ophoest.

Cobouwheeft in het nieuwsartikel een onvolledige, deels onjuiste beschrijving gegeven van het advies over de toekomst van de Afsluitdijk. In het commentaar wordt vervolgens op basis van verkeerde feiten de plank volledig misgeslagen. Kortom, een dijk van een misser.

Ed Nijpels

Voorzitter Adviescommissie

Toekomst Afsluitdijk

Reageer op dit artikel