artikel

Eigen personeel gaat boven zzp’er

bouwbreed

De groei van het aantal zzp’ers zal de komende jaren in de bouw niet meer zo groot zijn als in het afgelopen decennium, meent Maurice van Sante. Het aantal zelfstandigen is momenteel al hoog en van alle sectoren kent de bouw dan ook een van de hoogste percentages zzp’ers ten opzichte van het aantal werknemers in de sector.

Zelfstandigen in de renovatiesector, ruim 60 procent van de zzp’ers, zullen de komende jaren met een beperkte groei te maken krijgen. De renovatie- en onderhoudssector is nauwelijks gevoelig voor economische tegenwind maar ook in hoogtijdagen laat deze deelsector geen grote groeicijfers zien.

Woningcorporaties, voor een groot deel verantwoordelijk voor renovatieopdrachten, zitten door allerlei bezuinigingsmaatregelen van de overheid steeds vaker krap bij kas. Particuliere opdrachtgevers verbouwen vaak als zij een nieuwe woning kopen en naar verwachting stijgt het aantal verkopen van bestaande woningen, door onder andere de verwachte stijgende rente, de komende jaren nauwelijks. Net als de afgelopen jaren blijft de renovatiesector naar verwachting dus ook de komende jaren zeer beperkt groeien. Een derde van de zzp’ers werkt als onderaannemer in de nieuwbouw. Deze zelfstandige is de flexibele schil van de hoofdaannemer. Iedere opdracht in de bouw is anders en de hoofdaannemer neemt door gebruik te maken van zzp’ers voor iedere klus andere gespecialiseerde vaklieden aan om de werkzaamheden te volbrengen. Nieuwbouw beweegt mee op de golven van de economie en kent daardoor hoge toppen maar helaas ook diepe dalen zoals we de afgelopen jaren weer hebben kunnen constateren. De zzp’er in de nieuwbouw heeft de recessie dubbel gevoeld. Ten eerste zat hij dus precies in dat gedeelte van de bouw waar de klappen vielen. Ten tweede was hij bij afname van de opdrachtenstroom ook direct als eerste aan de beurt. Bouwbedrijven wilden er alles aan doen om het personeel dat op de eigen loonlijst stond aan het werk te houden. Een herstel van de nieuwbouw zal hierdoor ook niet direct tot een grote vraag naar nieuwe zzp’ers leiden. Eerst zullen de aannemers weer hun eigen personeel volledig aan het werk zetten. Personeelstekorten door vergrijzing zullen op langere termijn de markt voor zelfstandigen gaan beïnvloeden. Op het moment dat een aannemer zelf geen (vast) personeel kan vinden levert dit voor zzp’ers enerzijds meer werk op. Anderzijds zullen bouwbedrijven weer sneller goed en deskundig personeel in vaste dienst willen nemen op het moment dat er een tekort is aan vakbekwame arbeidskrachten. De zekerheid van vast personeel gaat dan boven het voordeel van de flexibiliteit van het inhuren van zelfstandigen.

Modulair

Daarbij kan een tekort aan personeel bouwbedrijven er toe aanzetten om meer en meer modulair te gaan bouwen. Het bouwproces standaardiseert hierdoor en de flexibiliteit die aannemers nu nodig hebben om voor ieder aangenomen werk andere vakspecialisten (zzp’ers) te gebruiken verdwijnt dan grotendeels. Het aantal zzp’ers kan hierdoor weer onder druk komen staan en veel zelfstandigen zouden weer kunnen kiezen voor een goed betaalde vaste baan.

Senior econoom bij het ING

Economisch Bureau, Amsterdam

Reageer op dit artikel