artikel

De goede nieuwe tijd

bouwbreed

De goede oude tijd heeft nooit bestaan. Veel mensen hebben er toch rooskleurige herinneringen aan, dankzij hun selectieve vergeetachtigheid.

Vaak gaat dat niet bewust, maar wel effectief. In deze tijd van ego-economie, van de bv ik, gaan Jan en alleman uit van eigen normen. Die zijn immers voor de eigenaar normaal, dat betekent: volgens de norm. De eigen norm.

Veel managers verlangen smachtend terug naar de tijd dat men nog deed wat er werd gezegd. Ik zeg en jullie doen. Maar dat is volstrekt uit de mode. Wie nog steeds zo redeneert, zal ontdekken dat het vaak uitloopt op: ik denk dat jullie doen. En daarna: ik heb het blijkbaar mis. Medewerkers doen hun best, waarbij het sleutelwoord hunis. Naar eigen goeddunken, ter eigen beoordeling. Wij denken en wij doen. Wij doen ons best.

Zo ontstaat langzamerhand berusting in een bijbehorend fenomeen. Wie een resultaatverplichting toezegt, overweegt soms hooguit een inspanningsoverweging. Ja, je kunt erop rekenen dat ik dit voor je ga doen, tenzij ik bij nader inzien bedenk dat ik er toch niet zoveel voor voel. En dan ben ik geenszins verantwoordelijk voor overleg, laat staan heroverweging. Of verantwoordelijkheid.

Weer zuchten de managers. Het valt ook niet mee om medewerkers te managen die verrassend, of wisselend, of selectief omgaan met hun verantwoordelijkheden. Met het nakomen van toezeggingen. Met resultaatverplichtingen. Je moet maar afwachten wat er van het werk terechtkomt. Maar is dat het hele verhaal?

Is de manager niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het managen? Is dat een resultaatverplichting of een inspanningsoverweging? Een manager die zich niet verantwoordelijk acht voor het eigen voorbeeldgedrag, is een slecht voorbeeld. Dat slecht doet volgen. Medewerkers die wegkomen met een inspanningsoverweging terwijl ze een resultaatverplichting hebben toegezegd, ervaren vaak dat dit gedrag wordt beloond. Zéker in de goede nieuwe tijd.

De Bouwer en Partners

Peter.Reijers@avantage-ta.com

Reageer op dit artikel