artikel

Besteed gericht aandacht aan veiligheid op bouwplaats

bouwbreed

Onlangs bracht Aboma voor de vijfde keer de Veiligheidsmonitor uit. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de veiligheidssituatie op de bouwplaats duidelijk verbeterd, constateert Cor van den Berg. Vijf jaar geleden publiceerden we onze eerste Veiligheidsmonitor. Hierin rapporteerden wij hoe het gesteld was met de veiligheid op de bouwplaatsen. Wij baseerden deze monitor op […]

Onlangs bracht Aboma voor de vijfde keer de Veiligheidsmonitor uit. Ten opzichte van vijf jaar geleden is de veiligheidssituatie op de bouwplaats duidelijk verbeterd, constateert Cor van den Berg.

Vijf jaar geleden publiceerden we onze eerste Veiligheidsmonitor. Hierin rapporteerden wij hoe het gesteld was met de veiligheid op de bouwplaatsen. Wij baseerden deze monitor op de waarnemingen die wij het voorafgaande jaar deden. En dat waren er niet weinig. Jaarlijks bezoeken veiligheidskundigen van Aboma tussen de 2500 en 3000 bouwplaatsen. Zo’n bezoek staat in het teken van advisering; niet voor niets noemen we het een veiligheidsadviesbezoek.

Tijdens zo’n bezoek worden de veiligheidsaspecten van de op te starten bewerkingen met het uitvoeringsteam besproken. De bezoekend veiligheidskundige helpt op die manier bij het bepalen van de te nemen veiligheidsvoorzieningen. Een vast onderdeel van zo´n veiligheidsadviesbezoek is het rondje over de bouwplaats. Alle onderdelen van het project worden bekeken. Vaak gaat de veiligheidskundige met de uitvoerenden in gesprek over het hoe en waarom. Hoe er gezorgd wordt voor een veilige werkplek en waarom er voor een bepaalde werkwijze is gekozen. Nieuwigheden worden uitgewisseld: bijvoorbeeld een nieuwe werkmethode die door het bedrijf ergens wordt toegepast. Elk bezoek eindigt met een rapportage. Aan de hand van een gestandaardiseerd rapport kan over alle relevante onderwerpen worden gerapporteerd. Zaken die goed gaan, maar ook tekortkomingen worden aangegeven in het rapport, dat door de veiligheidskundige met de uitvoerder wordt besproken. Op deze manier kunnen tekortkomingen meteen worden verholpen. De meeste bouwplaatsen worden meerdere keren bezocht.

Voorzichtige conclusies

Alle rapportages die we gedurende een jaar uitbrengen, liggen ten grondslag aan onze veiligheidsmonitor. Verleden week verscheen onze nieuwste monitor: de Veiligheidsmonitor 2010. Omdat het hier over onze vijfde monitor gaat, wagen we ons aan een aantal voorzichtige conclusies.

Allereerst dat het systeem van onze veiligheidsadviesbezoeken werkt. Op de door ons bezochte bouwplaatsen daalde het aantal veiligheidskundige tekortkomingen opmerkelijk. Natuurlijk is dat niet alleen onze verdienste. Gerichte aandacht voor veiligheid van alle betrokkenen is de succesformule. Binnen het proces waarbij veiligheid als een gemeenschappelijke prioriteit gezien wordt, hebben wij een niet onbelangrijke katalyserende functie. De onderwerpen waarbij het percentage tekortkomingen het sterkste daalde waren ‘V&G-ontwerp’, ‘liften’ en ‘vloeren en daken’.

Bij ‘V&G-ontwerp’ constateren we dat er de laatste vijf jaar een duidelijke vooruitgang is gemaakt. Gerichte acties van onder meer Arbeidsinspectie, Arbouw, Bouwend Nederland en vakbonden beginnen hun vrucht af te werpen.

De vooruitgang bij ‘liften’ is voornamelijk te danken aan de introductie van een nieuwe generatie goederenliften, met vierzijdig afgeschermde liftplatforms en etagehekwerken. Daarnaast krijgt de opstelling van de goederenlift mede dankzij de Richtlijn Steigers, steeds vaker de aandacht die het verdient.

Toen wij onze eerste monitor publiceerden, betrof één op de vier waarnemingen bij het onderwerp ‘vloeren en daken’ een tekortkoming. In vijf jaar tijd is dit teruggebracht tot 18 procent tekortkomingen in 2010. Structurele en tijdige aandacht tijdens het bouwproces zijn debet aan deze verbeterde situatie. Veiligheid is daarmee een onderwerp geworden dat definitief zijn weg naar de werkvoorbereiding heeft gevonden.

Toast

Het antwoord op de vraag of het glas halfvol of halfleeg is, hangt af van het perspectief vanuit welke invalshoek je er naar kijkt. De pessimist stelt meestal somber vast dat zijn glas half leeg is. Natuurlijk kan ik vanachter een halfleeg drinkglas constateren dat er nog heel wat moet verbeteren. Maar ik geef de voorkeur om met een halfvol glas een toast uit te brengen op al degenen die actief hebben meegewerkt de veiligheid op onze bouwplaatsen te verbeteren.

Veiligheidskundige bij Aboma, Ede

Download de Veiligheidsmonitor op:

www.aboma.nl

Reageer op dit artikel