artikel

Belang van keuzes en specialisaties

bouwbreed

Pieter van der Zwet laat zijn licht schijnen over de vooruitblik op de bouwproductie in Europa voor de komende twee jaar van Euroconstruct. Hoewel eerdere voorspellingen negatief moesten worden bijgesteld – herstel kwam later en minder intens dan verwacht – is de verwachting opnieuw gematigd optimistisch. De voorspelling is dat het productievolume in de totale […]

Pieter van der Zwet laat zijn licht schijnen over de vooruitblik op de bouwproductie in Europa voor de komende twee jaar van Euroconstruct. Hoewel eerdere voorspellingen negatief moesten worden bijgesteld – herstel kwam later en minder intens dan verwacht – is de verwachting opnieuw gematigd optimistisch. De voorspelling is dat het productievolume in de totale bouwsector in Europa in 2012 en 2013 beperkt zal groeien met een bescheiden 1,5 procent.

De overall cijfers van Euroconstruct geven weinig duiding. De verschillen tussen de landen en tussen de marktsegmenten zijn immers vrij groot. Bij vergelijk tussen de landen blijkt dat Portugal negatief afwijkt met een blijvende daling in 2012. Met name Polen (12 procent), Noorwegen (6 procent), Zweden (5 procent) en Finland(4 procent) zullen de groei leiden. Voor Nederland wordt over 2011 nog een daling van 1 procent verwacht. Het woningbouwvolume is in Nederland dan met 15 procent gedaald sinds 2007, en circa 22 procent van het volume in de markt voor gebouwen is dan verloren gegaan. Volgend jaar, 2012 vormt voor Nederland het jaar van de ommekeer met een groei van 2 procent, gevolgd door gematigde verdere groei in 2013 met 3 procent.

Bemoedigend beeld

Met name voor de woningsector is een bemoedigend beeld van de nabije toekomst geschetst. Terugkijkend blijkt de totale investering in de woningmarkt sinds 2007 in Europa met 22 procent gezakt. Het minder volatiele werk in onderhoud en renovatie heeft de sector nog redelijk gered, omdat het aantal nieuw opgeleverde woningen in heel Europa sinds 2007 met maar liefst 38 procent blijkt te zijn gedaald. Van het totale volume in Europa bestaat circa 60 procent van het werk uit onderhoud en renovatie tegenover 40 procent nieuwbouw. Volgens Euroconstruct zit Nederland in de kopgroep van landen met het meest positieve vooruitzicht voor de woningmarkt, samen met Hongarije, Zweden, en Frankrijk. Tussen 2010 en 2013 wordt voor deze landen, die in de jaren daarvoor een soortgelijke daling meemaakten, in de woningmarkt een groei van 4 procent voorzien. Bij vergelijking tussen de landen is zichtbaar dat de huizenmarkt niet zomaar de economische ontwikkeling volgt. Andere factoren zullen naar verwachting meer bepalend zijn, zoals bevolkingsgroei en de ontwikkeling van het aantal huishoudens. Nederland verwacht 0,4 procent bevolkingsgroei tussen 2011 en 2013 waarbij ook het aantal huishoudens stijgt. Oftewel, het aantal personen per huishouden, door onder meer de vergrijzing, neemt verder af. In de verhouding tussen het aantal beschikbare woningen en het aantal huishoudens wordt een interessant beeld zichtbaar. Nederland neemt daarin een mooie vijfde plaats in met een ratio van 0,98, tegenover bijvoorbeeld Spanje waar anderhalve woning beschikbaar is voor elk huishouden. Ook Portugal laat hier een enorme leegstand zien met een ratio van 1,4. Deze macrocijfers maken duidelijk dat er in Nederland voor zowel nieuwbouw als vervanging van de bestaande voorraad een mooie uitdaging ligt.

Ook in de kantorenmarkt blijkt het lastig om overall trends te benoemen. De verschillen tussen, maar ook binnen de landen, zijn vrij groot. In 2010 is de nieuwbouw van gebouwen in Nederland opnieuw met 16 procent gedaald ten opzichte van 2009. In onderhoud en renovatie was de daling 5 procent. Overall is de verwachting dat in 2011 het dieptepunt met betrekking tot gebouwen wordt bereikt met een daling van opnieuw 2 procent ten opzichte van 2010. Waarbij onderhoud en renovatie stabiliseert en nieuwbouw derhalve meer dan 2 procent daalt. De verwachting van Euroconstruct is dat vanaf 2012 het productievolume van vooral logistieke en industriële gebouwen sterk zal groeien, terwijl de productie in andere sectoren als gezondheidszorg en onderwijs naar verwachting in 2012 gelijk blijft aan 2011. Daarnaast ligt er een belangrijke uitdaging voor de Nederlandse kantorenmarkt in het energie efficiënter maken van de bestaande voorraad. Veertig procent van het totale energieverbruik in Nederland zit in gebouwen. Om de klimaatdoelstellingen van 2020 te halen kan deze markt een cruciaal verschil maken. Overall toont het beeld van Euroconstruct dat een welbewuste keuze voor deelsegmenten en specialisaties gewenst is. Er ontstaan mogelijkheden voor groei. Maar kritisch zoeken en kiezen is geboden.

Segmentleider Building & Construction KPMG

www.kpmg.com

Reageer op dit artikel