artikel

Wetenschap: Gezondheid in uitvoering

bouwbreed Premium

De bouw staat om veel bekend en heeft bij het grote publiek een bepaald imago, zoals dat bouwvakkers er een ongezonde levensstijl op na zouden houden. Het gevolg zou onder andere een verhoogd risico op hart- en vaatziekten zijn

Zoals algemeen bekend wordt het risico op dat soort aandoeningen inderdaad voor een groot deel bepaald door leefstijlfactoren zoals voeding, beweging en roken. Meer bewegen, gezonder eten en stoppen met roken heeft een grote invloed op ziekte en sterfte als gevolg van hart- en vaatziekten. Dat geldt voor iedereen en dus ook voor bouwvakkers. Uit de resultaten van de periodieke medische onderzoeken die worden uitgevoerd op de arbo-dienst blijkt dat in de Nederlandse bouw het aantal werknemers met een ongezonde leefstijl, overgewicht of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten relatief hoog is. Er is echter niet veel bekend over hoe de arbodienst en bedrijven kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefstijl van bouwvakkers. Zo is de vraag wat de uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit is van zogenaamde ‘leefstijlinterventies’ voor een gezondere leefstijl. Interventie bleek wel effectiever maar ook duurder dan de gebruikelijke zorg waar men gebruik van maakt. Op ‘maatschappelijk niveau’ blijkt interventie dus niet kostenbesparend te zijn omdat een extra kilo gewichtsverlies de maatschappij te veel kost om effectief te zijn. Uit het onderzoek bleek ook dat er geen effect is van interventie op ziekteverzuim. Op individueel niveau van deelnemers aan het onderzoek is echter wel vastgesteld dat de effecten van de interventie zes maanden na afloop nog aanwezig waren. Dat duidt erop dat zij blijkbaar structurele veranderingen hebben doorgevoerd in hun dagelijks leven; een voorwaarde voor verlaging van het risico op hart- en vaatziekten op de langere termijn. Kortom, een interventie die leidt tot aanhoudende verbeteringen in leefstijl en gezondheid van werknemers is zeer relevant voor werkgevers en de maatschappij, omdat deze mogelijk bijdraagt aan verbeterde inzetbaarheid en productiviteit. Het is dus raadzaam voor bedrijven en arbodienst om interventies en faciliteiten voor verbetering van de gezondheid van bouwvakkers serieus te nemen, en toe te passen binnen de bestaande bedrijfsgezondheidszorg.

 

Ruben Vrijhoef

Onderzoeker TU Delft

 

Bespreking proefschrift: ‘Health under Construction: A lifestyle intervention for construction workers at risk for cardiovascular disease’ -Groeneveld, I.F. 2011. Vrije Universiteit Amsterdam

Reageer op dit artikel