artikel

Wankel evenwicht

bouwbreed

Wat iedereen al verwachte bij dit gedoogkabinet, begint zich nu al in alle hevigheid te openbaren. De regeringspartijen CDA en VVD beginnen last te krijgen van het ongeleid projectiel Wilders.

Tijdens de verantwoordingsdag ging het nauwelijks meer om verantwoording maar om een voorschot op de komende tijd. Iedereen met ook maar een greintje verstand weet dat de landen van in de eurozone Griekenland niet kunnen laten barsten. Dat zou enorme consequenties voor de euro en voor de financiële markten hebben met wellicht een nieuwe kredietcrisis tot gevolg. Daar zit niemand op te wachten. Maar het gaat er natuurlijk goed in dat we geen cent meer moeten geven aan de bodemloze put Griekenland.

Het toont eens te meer aan dat het Havo-onderwijs niet bepaald hoogstaand genoemd kan worden. Verder heeft Wilders het immers nooit geschopt. Het toont tevens aan dat er sprake is van een wankel evenwicht in de coalitie. Nu is al helder dat Wilders niet zal instemmen met extra bezuinigingen bovenop de 18 miljard die is afgesproken in het regeer- en gedoogakkoord. Dat zullen nog leuke tijden worden.

Een soortgelijk wankel evenwicht wacht de sociale partners in de bouw. De ontkenning van zowel Bouwend Nederland als de bouwbonden dat de Aannemersfederatie Nederland een partij is waarmee rekening gehouden moet worden, kan ze nog wel eens duur te staan komen. De druk op de bouw- en de BTER-cao neemt langzamerhand toe. Met dank aan cao-adviseur Harry Vogels en nu ook PVV-Tweede Kamerlid Ino van den Besselaar. Dat komt er nu van als je een belangrijke groep ondernemers blijft negeren. De gevolgen kunnen groot zijn. Zo is de discussie wederom losgebarsten over het avv’en van de cao. Mocht minister Henk Kamp de redenering van Vogels en Van den Besselaar volgen, dan scheelt dat de bedrijfstakeien fondsen veel inkomsten. De enige hoop is dan dat evenwichtskunstenaar Mark Rutte struikelt.

Reageer op dit artikel