artikel

Umwertung aller Werte

bouwbreed Premium

Dankzij Friedrich Nietzsche weten we allemaal wat de herwaardering van alle waarden, of in z’n moerstaal Umwertung aller Werte betekent. Zijn woorden dringen zich op bij beschouwing van het hopelijk na-kredietcrisischetijdsgewricht.

Al tijden lopen politici te roepen over de hoge hypotheekrente. Curieus vinden zij in een tijd dat de centrale banken de rente laag houden.

Helemaal niet verwonderlijk als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is. Volgens het jongste Basel-akkoord moeten banken veel hogere reserves aan gaan houden. Dat lukt alleen maar als ze voldoende verdienen om die op te bouwen. Daar helpt de Europese Centrale Bank hard aan mee.

Die leent geld tegen tot voor kort 1 procent, nu 1,25 procent, aan de banken. Die geven daarvoor zekerheden af. Daarvoor gebruiken ze hun gesecuritiseerde hypotheekportefeuille die derhalve als triple-A moet worden aangemerkt. Naar schatting gaat het om zo’n 40 procent van de portefeuille. Dat levert dus fors geld op gezien het feit dat de hypotheekgever de banken zo’n 4 tot 6 procent rente moeten betalen. Dat is dus al snel verdiend voor de banken.

Extra winst kunnen ze halen door het geleende bedrag weer te gebruiken om geld te verdienen aan een mix van kortlopende leningen aan elkaar of consumenten. Tel uit je winst. Neen, niet aan bedrijven, dat levert te veel risico op. Hoezo een maatschappelijke taak.

De faciliteit van de ECB is bedoeld om de crisis te bestrijden. Aangezien het inmiddels al weer wat beter gaat en bovendien de inflatie stijgt, kan het zomaar zijn dat de ECB ermee ophoudt. De banken hopen uiteraard van niet, want dan valt er een leuke en makkelijke bron van inkomsten weg. Bovendien kan dan weer makkelijker aan de AAA-status van de hypotheekmandjes getornd worden. Voor de bouw is dat uitermate slecht nieuws. Aan de ene kant de perfide overheid die de miljoenen voor de stimuleringsregeling lekker in de zak houdt. Aan de andere kant de dreiging van oplopende hypotheekrentes. Deels zal dat gebeuren door renteverhogingen van de ECB, deels door verhoging van de risicopremie op hypotheken door hypotheeknemers, banken en verzekeraars.

Die zullen dat motiveren door te wijzen op de lagere rating van hypotheken waardoor securitisatie lastiger wordt en er dus een hogere beloning aan beleggers moet worden betaald. Inderdaad een Umwertung aller Werte.

Reageer op dit artikel