artikel

Maak zorgwoning comfortabeler

bouwbreed

Het kabinet maakt plannen voor miljardenbezuinigingen in de zorg. Ondertussen komt een voor de hand liggende maatregel niet of nauwelijks in beeld: met nieuwe en slim toegepaste technologie kunnen we honderdduizenden woningen levensloopgeschikt maken, meent Marcel Engels. Wanneer ouderen langer zelfstandig kunnen blijven, levert dat enorme besparingen op. Gunnen we onszelf een aangename oude dag, […]

Het kabinet maakt plannen voor miljardenbezuinigingen in de zorg. Ondertussen komt een voor de hand liggende maatregel niet of nauwelijks in beeld: met nieuwe en slim toegepaste technologie kunnen we honderdduizenden woningen levensloopgeschikt maken, meent Marcel Engels.

Wanneer ouderen langer zelfstandig kunnen blijven, levert dat enorme besparingen op. Gunnen we onszelf een aangename oude dag, dan is het zaak om nú te investeren in innovatieve installaties in nieuwe en bestaande woningen. Want de toekomst van de zorg is ónze zorg.

Positieve ontwikkeling

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil graag oud worden én zelfstandig blijven wonen. Oók als de ouderdom met gebreken komt. Een positieve ontwikkeling, omdat verzorging thuis meestal minder geld kost dan een opname in een zorginstelling of een verhuizing naar een ‘aanleunwoning’. De regering weet dat natuurlijk ook en wil daarom het aantal plaatsen in instellingen terugdringen en de zorg in toenemende mate in en rond de eigen woning organiseren. Maar die koerswijziging is niet van de ene op de andere dag te realiseren. Als we tot onze laatste snik thuis willen blijven, zullen we veel aanvullende

voorzieningen nodig hebben. De

vraag naar levensloopgeschikte woningen gaat de komende jaren snel stijgen. Van de zeven miljoen woningen in Nederland zullen er al binnen een paar jaar minstens twee miljoen geschikt moeten zijn voor ouderen. En daarna zal de behoefte alleen maar verder toenemen, want in 2040 is volgens het CBS meer dan een kwart van de mensen in ons land 65 jaar of ouder. Als we niets doen, komen we tegen die tijd honderdduizenden levensloopgeschikte woningen tekort. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw is een enorme inspanning nodig om de zorg voor onze ouderen de komende decennia praktisch en financieel te kunnen garanderen. Een zelfstandig wonende oudere kost minder geld dan iemand die in een instelling woont. Zelfs voor de meest bescheiden vorm van begeleid of beschut wonen is het tarief al snel 75 euro per dag. De investering in een aangepaste woning is dan ook snel terug te verdienen. Daarbij moeten we overigens wél bereid zijn om een kritische blik te werpen op de financiering van de zorg in ons land. De huidige structuur staat investeringen in de weg die erop gericht zijn langer zelfstandig wonen te stimuleren. Een integrale, conceptuele benadering is een voorwaarde voor succes.

Een woning waarin we daadwerkelijk tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen, klinkt voor veel mensen nog als een toekomstvisioen. Science fiction binnenshuis. Vanuit de installatiebranche zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan om duidelijk te maken dat we nú, met direct toepasbare technologie, nieuwe én bestaande woningen levensloopgeschikt kunnen maken. Zo is vorig jaar in Delft een driekamerflat uit de jaren zeventig aangepast aan de wensen en behoeften van oudere bewoners. De woning is aangesloten op een zorgoproepsysteem en de douche is toegankelijk gemaakt voor een rolstoel. Verder beschikt de woning onder meer over een aangepast toilet, een in hoogte verstelbare keuken, een luchtbehandelingssysteem, verlichting met aanwezigheidsdetectie, toegangsbewaking en een alarminstallatie. Bij het ontwikkelen van deze voorbeeldwoning hebben Uneto-VNI en opleidingsfonds Otib samengewerkt met zorginstellingen, woningcorporaties en overheid. Die samenwerking moet vaker, intensiever en breder tot stand komen. Ondernemers in de zorg (Actiz), Zorgverzekeraars Nederland, projectontwikkelaars (Neprom), installatiebranche (Uneto-VNI), woningcorporaties (Aedes) en het ministerie van VWS zouden op korte termijn de handen ineen moeten slaan.

Convenant

Uneto-VNI stelt voor om samen een commitment aan te gaan voor een even noodzakelijke als spectaculaire kwaliteitsimpuls van nieuwe en bestaande woningen. Wat ons betreft ondertekenen we nog deze zomer met alle betrokkenen een convenant waarin we dat commitment vastleggen.

We hebben een unieke kans om onze oude dag aangenamer, comfortabeler en veiliger te maken, de zorg uitvoerbaar en betaalbaar te houden en de waarde van onze woningvoorraad veilig te stellen. Alle reden om aan het werk te gaan.

Voorzitter van Uneto-VNI

Reageer op dit artikel