artikel

Goedkeuring MTCS-hout

bouwbreed

Op 12 mei stuurde staatssecretaris Atsma een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn voornemen toelicht om het Maleisische boscertificeringsysteem MTCS goed te keuren in het kader van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

De houthandel en de timmerindustrie, verenigd in de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT), CNV Vakmensen en FNV Meubel & Hout steunen Atsma volledig in zijn voornemen.

Staatssecretaris Atsma geeft in zijn brief aan de Kamer een aantal duidelijke redenen voor zijn voornemen. Het keurmerk heeft in de afgelopen jaren flinke verbeteringen doorgevoerd in het systeem en het bosbeheer en vervult voor de regio Zuidoost Azië een belangrijke rol als koploper op het gebied van duurzaam bosbeheer en certificering. De houthandel en timmerindustrie verenigd in bovenstaande organisaties vinden het belangrijk de geleverde inspanningen en bereikte resultaten in Maleisië niet teniet te doen en juist verder te stimuleren. De afspraken die staatssecretaris Atsma met het Maleisische keurmerk maakte op basis van de geïdentificeerde knelpunten van de toetsingscommissie van de overheid TPAC, maken dit mogelijk. Bovendien accepteren Europese landen als het Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken in het kader van hun duurzaam inkoopbeleid al eerder het keurmerk MTCS en is het voornemen van staatssecretaris Atsma volledig in lijn met het beleid van deze EU-lidstaten.De houthandel en timmerindustrie merken dat de discussie over het Maleisische keurmerk geen goed doet aan de ambities om het gebruik van verantwoord hout tot norm te maken in Nederland. Het creëert onduidelijkheid, verwarring en een afwachtende houding in de markt. Het goedkeuren van het Maleisische MTCS schept duidelijkheid en een werkbare situatie voor de markt en overheidsinkopers. FSC en PEFC (inclusief MTCS) staan garant voor duurzaam bosbeheer en het duurzaam inkopen van hout. Daarmee kunnen we ons weer richten daar waar het over moet gaan: het behoud van de bossen wereldwijd door het stimuleren van duurzaam bosbeheer en het certificeren ervan.

Paul van den Heuvel

Directeur van de VVNH

Reageer op dit artikel