artikel

Geen gebagger meer met Mudtrap

bouwbreed

Geen gebagger meer met Mudtrap

Watergangen uitbaggeren kan ook zonder gesleep met modder. Het innovatieve Mudtrapsysteem vangt automatisch de baggeraangroei af, waarna die ter plekke wordt gerijpt en hergebruikt voor ophoging en versterking van de slappe veenbodem.

Een Mudtrap bestaat uit drie lange kunststofgoten die dwars op een watergangbodem liggen. De eerste goot vangt zanddeeltjes af, de tweede kleifractie en de derde licht slib (sapropelium). Lamellen boven de goten verminderen waterstroming en dwingen fijne deeltjes naar beneden. Een baggerpomp op zonne-energie voert de continu afgevangen bagger naar een reservoir op de kant. Via baggerhechting verdwijnen ook nutriënten, zoals fosfaten die blauwalggroei veroorzaken.

Eens per jaar wordt het reservoir geleegd en komen de nutriënten weer terecht waar ze nodig zijn: op het land. Zo ontstaat een continu onderhoudsproces. “Totaal anders dan de huidige praktijk waarbij waterschappen eens in de acht jaar de boel met groot materieel leegscheppen. Dat zorgt telkens voor ernstige verstoring van het aquatische ecosysteem”, vertelt Mark Hensen. Hij is penvoerder van het consortium (adviesbureau Hensen, Arcadis, Mulder consultancy, Van den Heuvel Werkendam) dat het geoctrooieerde systeem ontwikkelde.

Lees hier meer over het Mudtrapsysteem!

Reageer op dit artikel