artikel

Een tijdje onsterfelijk

bouwbreed

Wanneer aan banken hogere kapitaaleisen worden gesteld, dan krijgen zij minder speelruimte. Ze moeten namelijk meer liquide middelen aanhouden, zorgen voor stabiele funding, minder risico nemen en hogere prijzen rekenen voor hun leningen. Door Basel 3 en de hogere eisen aan systeembanken komt er nog meer druk op kredietverlening aan vastgoedondernemingen dan er al was. […]

Wanneer aan banken hogere kapitaaleisen worden gesteld, dan krijgen zij minder speelruimte. Ze moeten namelijk meer liquide middelen aanhouden, zorgen voor stabiele funding, minder risico nemen en hogere prijzen rekenen voor hun leningen. Door Basel 3 en de hogere eisen aan systeembanken komt er nog meer druk op kredietverlening aan vastgoedondernemingen dan er al was. En juist nu er weinig krediet is, moet ook nog eens geherfinancierd worden, terwijl de boekwaarde is ingezakt. Dat vastgoedondernemingen moeilijk aan geld kunnen komen is dus niet verwonderlijk. Van de banken lijken ze het niet te moeten hebben. Maar van wie dan wel? Wie daar het echte antwoord op weet, maakt zich een tijdje onsterfelijk. Dus laat ik eens een poging wagen. Wie heeft het geld? Natuurlijk: de banken, pensioenfondsen en beleggingsfondsen, maar die worstelen juist met hun eigen probleem, namelijk die kapitaaleisen. Maar waar komt dat geld vandaan? Juist ja, van u en van mij. Van burgers en bedrijven. Vroeger leenden we het elkaar. Op lokaal niveau. Via lokale nutsinstellingen, die er voor waren opgericht en waar we zelf de baas over waren. Hoe krijgen we dat op kleine schaal en regionaal weer terug? Hoe krijgen we weer onze eigen fondsen en kassen? Een tweede invalshoek. Samenwerken maakt iets mogelijk wat alleen niet lukt. Als een architect, ontwikkelaar, lokale overheid en klanten samenwerken, dan hoeft het toch allemaal niet zo moeilijk te zijn? Dan houd je rekening met elkaars belangen en portemonnee. En heb je de banken niet echt nodig. Dat vergt alleen wel kleinschalig denken en liefde voor de klant. Als dat alles is?

Adviseur Andersson Elffers Felix

Utrecht

Reageer op dit artikel