artikel

Dijktruck laat zeehonden in Waddenzee met rust

bouwbreed

Dijktruck laat zeehonden in Waddenzee met rust

Latexfalt uit Koudekerk aan den Rijn maakt het asfalteren van dijken veiliger. Het bedrijf heeft een sproeiwagen laten bouwen die volgens directeur Bert Jan Lommerts onder normale omstandigheden niet van het talud kan rollen. Want: “Het is geen reclame wanneer de dijkenwagen tussen de zeehonden in de Waddenzee rolt.”

Zeeweringen worden waterdicht gemaakt met asfalt. Het asfalt dekt de basaltblokken af en wordt afgewerkt met split. Regelmatig komt er een nieuwe laag asfalt op om de zeewering waterdicht te houden. “Daar kan het makkelijk mis gaan”, vindt Lommerts. De wagen die het asfalt sproeit rijdt haaks op de dijk. “Dat is de reden dat de voorraadtank niet helemaal wordt gevuld. Met drie ton in plaats van elf ton ligt het kantelpunt lager.”

De tankopbouw van Latexfalts bestaande dijktruck kon pneumatisch kantelen. Het systeem raakte echter te versleten om nog te repareren. Met Visser Trailerservice in Uithoorn ontwikkelde hoofd technische dienst Erwin Keizer van Latexfalt een verbeterde variant op basis van een onderstel van Ginaf. “Het hydraulische systeem van deze truck houdt de opbouw altijd waterpas”, zegt manager productie en technische dienst Jan van Dam. “Met dit systeem kan de tankopbouw naar twee kanten 15 graden kantelen. Eenmaal gekanteld wordt het hydraulische systeem vergrendeld.”

Het onderstel heeft een motor van 280 kilowatt sterk. Het chassis kan worden beladen tot een totaalgewicht van 32 ton. Het maximale laadvermogen bedraagt twaalf ton. De truck heeft een bestuurbare achteras.

Texel

De dijkwagen kan volgens Lommerts taluds aan van één op 2,5. “Die zijn alleen op Texel te vinden. De andere zeedijken hebben een talud van één op drie.” De machine kan een talud over een breedte van vijf meter in één keer afwerken. Achter de sproeiwagen reed eerst een vrachtwagen met een splitspreider. “Die had dezelfde evenwichtsproblemen als de asfaltwagen”, vertelt Lommerts. “Er is een keer ook een splitwagen gekanteld.” Achter de nieuwe truck komen kleine strooiwagens te rijden. Die hebben een lager zwaartepunt en vallen daardoor minder makkelijk om.

De nieuwe dijkenwagen blijft voorlopig de enige in het wagenpark van Latexfalt. Dijkenwerk is in Lommerts berekening ongeveer 20 procent van het werk dat de machine doet. Voor de rest rijdt de wagen op de vlakke weg.

Reageer op dit artikel