artikel

Commentaar / Leermeesters

bouwbreed

Zeker, de bouw verdient goed opgeleid personeel. Maar er zijn verschillende manieren om dat te waarborgen. En of de meest recent afgekondigde maatregel van opleidingsinstituut Fundeon bijdraagt aan beter opgeleide bouwvakkers, is zeer de vraag.

Vorige week kondigde Fundeon aan dat de erkenningsregeling voor leerbedrijven is aangepast. Per 1 juli mogen bouwvakkers in opleiding niet meer worden begeleid door vakmensen die niet zijn geschoold tot leermeester. Bij de grotere bedrijven zal dat zelden tot problemen leiden, maar voor een kleine 4000 erkende leerbedrijven met minder dan tien man personeel maakt het wel degelijk verschil. Bij dit soort bedrijven treedt de werkgever vaak op als leermeester en laat hij de daadwerkelijke scholing van leerlingen over aan een begeleidend vakman. Fundeon verschuilt zich achter de Onderwijsinspectie die stelt dat de kwaliteit van examineren omhoog moet. Volgens Fundeon kan dat alleen door ook de begeleiding voortaan door opgeleide deskundigen te laten doen. Voor de bijna 4000 erkende leerbedrijven leidt de maatregel acuut tot problemen. Weliswaar geldt een overgangsperiode van twee jaar en wordt de cursus die een vakman moet volgen om zich leermeester te mogen noemen, vergoed uit het O&O-fonds. Maar het kost wel vier dagen om die cursus te volgen. Kleine aannemers kunnen hun personeel moeilijk zo lang missen. Bouwend Nederland en de Aannemersfederatie erkennen beide dat kleine aannemers door de maatregel in de problemen kunnen komen. Ze doen er goed aan Fundeon op andere gedachten te brengen en een betere oplossing te vinden om de Onderwijsinspectie tegemoet te komen. De door Fundeon opgelegde nieuwe regel mag dan voortkomen uit de roep om beter onderwijs, in de praktijk schiet Fundeon zich in de eigen voet. Want de vorige week afgekondigde maatregel zal ervoor zorgen dat er minder opleidingsplaatsen voor bouwvakkers zullen komen. Dat kan nooit tot beter opgeleide bouwvakkers leiden.

Reageer op dit artikel