artikel

Bingo

bouwbreed Premium

Kennis van de geschiedenis kan ons soms helpen. Historisch bewustzijn is namelijk geen nostalgisch verlangen maar een praktisch hulpmiddel voor het herkennen en oplossen van moderne problemen. Neem bijvoorbeeld de vraagstelling eind jaren vijftig van de 19de eeuw, in hoeverre het gevoel voor het schone van invloed is op het gedrag en de fatsoensnormen van […]

Kennis van de geschiedenis kan ons soms helpen. Historisch bewustzijn is namelijk geen nostalgisch verlangen maar een praktisch hulpmiddel voor het herkennen en oplossen van moderne problemen. Neem bijvoorbeeld de vraagstelling eind jaren vijftig van de 19de eeuw, in hoeverre het gevoel voor het schone van invloed is op het gedrag en de fatsoensnormen van mensen. Deze maatschappelijk relevante vraag lijkt nog steeds actueel als we het gebrek aan esthetische vorming binnen het huidige vakonderwijs in verband brengen met het fenomeen hufterigheid. Een goede metselopleiding zal nooit leiden tot graffitivandalisme op gevels, of nog erger; dronkenmanszeik. Doch de culturele inzinking van onze tijd, die vooral gevoed wordt door de terreur van banken, het ‘nieuwe leren’ en de elektronische snelweg, heeft soms ook wel eens fraaie dimensies. Neem bijvoorbeeld de ongekroonde koning van het Brabantse Gemert-Bakel, Harrie Verkampen, die het begrip ‘ruimtelijke ordening’ op een geheel eigen wijze vorm gaf. Een politieke sjoemelaar die nog voor zijn teraardebestelling een levensgroot standbeeld op het plaatselijke roddelplein zou moeten krijgen. Als christelijke ‘schepen’ heeft hij jarenlang zijn plattelandsmaatjes geholpen met geritsel en het negeren van onzinnige regels, op een wijze waar iedereen beter van werd behalve hijzelf. Althans dat is te verwachten als de oppositionele bloedzuigers, die geïnspireerd worden door het ‘BING’ rapport, hun zin krijgen. Onder zijn regie werden bouwvergunningen verleend zonder procedure en hadden overijverige ‘handhavers’ en ‘controleurs’, plots niets meer te doen. Zij waren dan ook wat blij met een nieuw college, waardoor hun wellust om bouwstoppen op te leggen weer tot volle wasdom kon komen. De speurders van ‘BING’ (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeente) riepen massaal BINGO, nadat ze 250.000 euro hadden geïncasseerd voor het optekenen van reeds bekende feiten. Het CDA zou in een klap weer de grootste partij worden als ze meer ‘vrije jongens’ van het kaliber Verkampen in het bestuurlijke zadel zou schuiven. Een nationale beweging van burgerlijke ongehoorzaamheid gevoed met boerenverstand, die de welstandscommissie aan de kant schuift en het bouwbesluit negeert. Dit grotendeels niet te begrijpen regelepistel kost de samenleving namelijk goud geld, een bedrag dat beter besteed kan worden aan vorming van schoonheidsbeleving binnen goed vakonderwijs.

Reageer op dit artikel