artikel

‘Bepalingsmethode in nieuw Bouwbesluit aanwinst voor duurzame bouw’

bouwbreed Premium

In het ontwerp-Bouwbesluit staat een nieuw artikel over duurzaam bouwen. Volgens Harry van Ewijk, voorzitter van de technische inhoudelijke commissie van de Stichting Bouwkwaliteit, is dit voorschrift een belangrijke aanwinst bij het streven naar een duurzame gebouwde omgeving.

Het artikel geeft aan dat de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen moet worden gekwantificeerd volgens de SBK-bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en gww-werken. “ Met deze twee milieuaspecten wordt aangesloten bij de belangrijkste Europese aandachtgebieden: uitstoot broeikasgassen en uitputting grondstoffen, recycling en hergebruik”, schrijft van Ewijk dinsdag in een opinieartikel in Dagblad Cobouw.

Eisen worden overigens niet gesteld in het Bouwbesluit 2012. Het gaat nu alleen om het kwantificeren. De bouwsector krijgt zo de gelegenheid om zowel ervaring op te doen als verantwoordelijkheid te nemen, aldus van Ewijk.

Reageer op dit artikel