artikel

Aanpak balansventilatie is zaak van hele bouwkolom

bouwbreed

In de uitzending van Brandpunt afgelopen zondag werd een alarmerend beeld geschetst van de stand van zaken rond balansventilatie in ons land. Prof.dr. Annelies van Bronswijk pleitte in het tv-programma zelfs voor een verbod op de toepassing van balansventilatiesystemen.

Ook voor Uneto-VNI is de kwaliteit van balansventilatiesystemen een punt van zorg. Het voorstel van Van Bronswijk om deze systemen simpelweg te verbieden, gaat de brancheorganisatie echter een stap te ver. Het probleem heeft namelijk geen betrekking op de systemen zelf, wél op de afstemming in de bouwkolom en de prijsdruk. Dit gegeven vraagt om een branchebrede aanpak.

Uneto-VNI onderschrijft de bevindingen van het onderzoek van BBA Binnenmilieu, waarnaar in de uitzending van Brandpunt wordt verwezen. Die komen bovendien overeen met de uitkomsten van onderzoek dat het onderzoeksbureau van TU Delft in 2009 heeft uitgevoerd in opdracht van Uneto-VNI.

Uit beide rapporten blijkt dat tekortkomingen ontstaan tijdens alle fasen van het bouwproces, te beginnen in het ontwerpproces. Dit impliceert dat kwaliteitsverbetering alleen mogelijk is als alle partijen, te weten projectontwikkelaars, adviseurs, architecten, aannemers en installateurs hierbij betrokken zijn. Uitgangspunt daarbij is de zogenaamde ‘kopstaart-aanpak’. Hierbij wordt aan het begin van het bouwproces (de ‘kop’) vastgelegd waaraan het eindproduct moet voldoen en aan het eind (de ‘staart) wordt gecontroleerd of het eindresultaat voldoet aan de vooraf gestelde eisen. BBA Binnenmilieu onderschrijft het belang van deze aanpak.

Het beste recept voor kwaliteitsverbetering is volgens Uneto-VNI én onderzoeksbureau BBA de introductie van een standaardoplevering en beproeving van ventilatiesystemen. Hierbij wordt vastgesteld of de feitelijke installatie/prestatie voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. De standaardoplevering zou kunnen worden opgenomen in wetgeving of opgenomen moeten worden in de standaardvoorwaarden (UAV).

Vorig jaar heeft Uneto-VNI haar verbetervoorstellen al naar voren gebracht richting de overheid en partijen als Neprom en Bouwend Nederland. Helaas hebben de gesprekken nog niet tot resultaat geleid. Dat staatssecretaris Atsma nu zelf het initiatief heeft genomen om alle betrokken partijen bij elkaar te brengen, is een belangrijke stap voorwaarts. Voor het aanzien van de bouw- en installatiebranche is het nu zaak om zo spoedig mogelijk concrete én zichtbare resultaten te boeken.

Ir. Marcel Engels

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel