artikel

Voorzie samen in behoefte eindklant

bouwbreed

De bouwsector bevindt zich in een transitie. Deze verandering wordt gekenmerkt door een omslag van een aanbodgerichte naar een vraaggestuurde werkwijze. Je bent niet zomaar een vraaggestuurde ondernemer, als je altijd aanbodgericht hebt gewerkt. Om een passend antwoord op de klantvraag te geven, is een integrale werkwijze nodig, vindt Piet Oskam.

Het gefragmenteerde bouwproces voldoet niet meer. Dat vraagt een ander samenspel van ondernemers in de bouwkolom, dan we vanouds gewend zijn. Een veranderproces omvat veel hobbels en valkuilen. Om het ingeslagen pad naar een nieuwe toekomst met succes te doorlopen, kan een ervaren gids nuttige diensten bewijzen. Dit artikel geeft een weergave van een succesvol veranderproces en omvat een vijftal concrete aanwijzingen. Tips, waarmee de verandering van een aanbodgerichte geschakelde aanpak naar een vraaggestuurde integrale werkwijze kan worden doorlopen. Het begint met een goed idee.

Andere tactiek

Dat vraagt een andere strategie, een andere tactiek, een andere opstelling en zelfs een andere klantenkring. Als je dat allemaal op je laat inwerken, bedenk je je nog wel één of twee keer. Zo niet in dit geval. De betrokken ondernemers hebben in een vervolgsessie de bottlenecks in kaart gebracht. Op welke belemmeringen en bezwaren stuiten zij, als zij de nieuwe strategie en werkwijze in praktijk gaan brengen? Dat leverde een overzicht op van een vijftal aandachtsgebieden. Als je altijd traditioneel hebt meegewerkt aan de segregatie, ben je niet zomaar een kampioen van de integratie. Daarvoor is het één en ander nodig. Wat dat is, volgt hieronder.

Juiste keuze

In de eerste plaats. Hoe help ik opdrachtgevers de juiste keuze te maken? Juist opdrachtgevers zijn nog al eens verblind in hun zoektocht naar de aanbieders met de laagste prijs. Dat moet anders. Professionalisering van opdrachtgeverschap, wordt dat wel genoemd. Dan gaan opdrachtgevers een andere uitvraag stellen. Die uitvraag heeft een integraal karakter, is geformuleerd op functioneel niveau en voorziet in de behoefte van de eindklant.

In de tweede plaats. Welke verdienmodellen passen bij de nieuwe situatie. Er zal meer met geïntegreerde contracten en strategische relaties gewerkt moeten worden. Dat vraagt bouwen aan vertrouwen. De vernieuwing van de bouw gaat niet zonder vernieuwing van het bouwproces. Te snel wordt dit in juridische termen gegoten. Dan wordt voorbijgegaan aan de bedrijfskundige merites, die aan elk bouwproces kleven.

In de derde plaats. Hoe kunnen nieuwe bouwprojecten met succes gestuurd worden, als nieuwe samenwerkingsvormen centraal staan. Welke gemeenschappelijke conventies zijn daarbij vereist? Dat vraagt nieuwe competenties, zoals samenwerkingsgerichtheid, afstemming en overleg. Dat is niet voor iedereen weggelegd. De regie kan het beste gevoerd worden door de marktpartij, die de beste oplossing heeft voor de eindklant.

In de vierde plaats. Hoe kan werk gemaakt worden van een betere benutting van de aanwezige kennis. Dat vereist kennismanagement, in de bouwsector vanouds geen sterk ontwikkeld terrein. Centrale vraag daarbij is hoe optimale waardecreatie kan ontstaan. Een integrale werkwijze vraagt om multidisciplinaire inzet. Integraal werken is pas mogelijk, als we ons eigen vak goed verstaan en daarvan de grenzen kennen. Dan kunnen we die grenzen overschrijden.

-In de vijfde plaats. Hoe kan een optimaal teamspel voor alle betrokken bouwpartners gerealiseerd worden? Welke competenties zijn daarbij vereist? Er wordt vaak over bouwteams gesproken, terwijl het team-elan ontbreekt. Voordat je het weet, val je terug in het oude gedrag. Teamspirit is een essentiële voorwaarde voor succes. Het behoud daarvan vraagt inzet van alle betrokkenen.

Sessies

Bouw- en installatieondernemingen kunnen onderling een serie sessies plannen, waarin deze bottlenecks verder worden verdiept en uitgewerkt. Deskundige begeleiding daarbij van een ervaren verandercoach voorkomt dat het proces in de bottlenecks blijft steken.

Als je vanuit een traditionele werkwijze wilt toegroeien naar een innovatieve en integrale samenwerking met bouwpartners, gaat dat niet vanzelf. Als je tegen de grote stroom inzwemt, moet je over voldoende uithoudingsvermogen en doorzettingskracht beschikken.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

Hoe leid je vernieuwing door de vernauwing heen?

Vijf bottlenecks voor vernieuwing in de bouwkolom:

lKies als aanbieder een onafhankelijke opstelling naar opdrachtgevers.

lWerk aan een verdienmodel, dat zich richt op de eindgebruiker.

l Geef sturing en regie aan het bouwproces vanuit de klantoptiek.

l Benut beschikbare kennis en leer van fouten.

l Besteed veel aandacht aan teamspirit met project-start up’s en evaluaties.

© CENTRUM VOOR INNOVATIE VAN DE BOUWKOLOM (CIB), ZEIST

Reageer op dit artikel