artikel

Voorkom protest tegen vernieuwing

bouwbreed

De jonge generatie omarmt de sociale media, de oudere generaties staan vaak met de hakken in het zand. Volgens Sjaak Schouteren geldt hetzelfde voor het aangaan van samenwerkingsverbanden en nieuwe netwerken.

Onlangs was ik op de masterclass ‘Leiderschap, innovatie & generaties’ van Vernieuwing Bouw over de toegevoegde waarde van nieuwe technologieën en generatieverschillen voor de bouwsector.

Twee onderwerpen kwamen daarbij naar voren. Eerst kwam King Yiu Chu, strategist bij Layar aan het woord. Hij sprak over AugmentedReality en gaf enkele voorbeelden van succesvolle en minder succesvolle toepassingen. Augmented Reality is het toevoegen van informatie aan de werkelijkheid. Hierdoor kun je bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten door de camera van je smartphone zien en er op ware grootte doorheen ‘lopen’. Dit alles op de locatie waar het gebouw komt te staan, maar wel voordat het gebouwd is.

Interactieve sessie

Daarna werd in groepen over generatieverschillen gesproken en hoe daarmee om te gaan binnen je organisatie. Een erg leuke en interactieve sessie. Opvallend was echter dat de generatieverschillen wellicht bij het eerste gedeelte van de dag beter naar voren kwamen dan bij de daarvoor bestemde sessie van de generatieverschillen.

Tijdens en na afloop van de sessie van Layar viel mij namelijk op dat de generatie die later die dag omschreven zou worden als de ‘protestgeneratie’, meer beren op de weg zag dan kansen. Uit de verschillende opmerkingen leek welhaast een soort angst voor het onbekende naar voren te komen. Men legde de spreker het vuur na aan de schenen door over juridische implicaties te beginnen. Want wie is er verantwoordelijk als iemand met z’n smartphone, kijkend via een Layar -applicatie, in een put valt? En wat doen die programma’s wel niet met je hersenen? Daarnaast gaven enkelen aan dat het allemaal wel leukegadgetszijn, maar dat het toch allemaal nooit kan werken, aangezien de informatie die men nodig heeft om het goed te laten werken nu al niet klopt. Denk daarbij aan verkeerde kaarten en onjuiste data gecombineerd met een verkeerd gebruik. Blijkbaar gaan we er dus zonder protest mee akkoord dat onze informatie nu niet klopt en nooit zal kloppen. Deze optie krijgt meer bijval dan de optie om én de juiste informatie te genereren én dit te koppelen aan een innoverend platform als Layar of andere vernieuwende platformen. Terwijl dit juist de stappen zouden kunnen zijn om de sector als geheel verder te brengen. Deze angst voor het onbekende is iets wat ik in zijn algemeenheid meer tegenkom zowel in de bouwwereld als de verzekeringsbranche, waarin ik zelf oorspronkelijk werkzaam ben. Daar waar de jonge generatie nieuwe/sociale media omarmt, en ja toegegeven wellicht te snel mee springt met alle hypes, zien we de oudere generaties vaak met de hakken in het zand staan. Hetzelfde geldt voor het aangaan van samenwerkingsverbanden en nieuwe netwerken.

Hokjesgeest

De tijd van hokjesgeest en eilandenpolitiek ligt al jaren achter ons, iets wat de leden van De NieuwBouw goed begrijpen. In hun projecten gaan zij dan ook samenwerkingsverbanden aan met scholen, verzekeraars, expertisebureaus, bouwers en risicoanalisten.

Het zou zo goed zijn als de protestgeneratie de jongere generaties hierin actief zou steunen. Dit is niet alleen van belang voor De NieuwBouw maar juist ook voor hun eigen organisaties. Hierdoor voorkomt de protestgeneratie, die haar naam verkreeg door tegen heilige huisjes aan te schoppen en een nieuwe samenleving voor ogen te hebben, dat ze straks bekend zal staan als de generatie die steeds protesteert als een vernieuwing op haar pad komt.

Zoals Boudewijn de Groot, geen onbekende voor deze generatie, al zong “En wie niet wil verzuipen is wijs als hij zwemt,want er komen andere tijden.” Die tijd is nu! En, protestgeneratie: koudwatervrees is niet meer nodig. Zodra je eenmaal door bent, is het lang zo koud niet meer, eerder verfrissend!

Dus binnenkort eens pootjebaden met de jongere generatie.

Sjaak Schouteren

Voorzitter De NieuwBouw

Reageer op dit artikel