artikel

Samen het bos in

bouwbreed

Er is veel kennis, die maar beter op de plank kan blijven liggen. Dat wordt weleens vergeten, in alle discussies over de kenniskloof tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Dat die kenniskloof bestaat is wel duidelijk. Professoren en andere geleerden beschikken soms over inzichten, waarmee ze zich mijlenver van de bedrijfspraktijk verwijderen. Zonder zich te […]

Er is veel kennis, die maar beter op de plank kan blijven liggen. Dat wordt weleens vergeten, in alle discussies over de kenniskloof tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Dat die kenniskloof bestaat is wel duidelijk. Professoren en andere geleerden beschikken soms over inzichten, waarmee ze zich mijlenver van de bedrijfspraktijk verwijderen. Zonder zich te verdiepen in de dagelijkse sores van ondernemers, roepen zij dat er meer met hun kennis gedaan moet worden. Het liefst met veel subsidie. Zij hebben er immers voor doorgeleerd en weten echt hoe het moet. Zo dienen zich BIM-specialisten en ketendeskundigen aan, die vanuit een abstract denkkader heel graag ondernemers op sleeptouw nemen. Er zijn altijd wel willige slachtoffers met een diep ontzag voor geleerde titels. Samen met een daarvoor ontvankelijke ondernemer betreedt zo’n studeerkamergeleerde een donker en ondoordringbaar bos, waarin zij op de tast vol moed de nodige stappen zetten. Al snel treedt er een grote duisternis in. Omdat de specialist ervoor geleerd heeft en er zelfs op gepromoveerd is, loopt de ondernemer achter hem aan. Ze bewegen zich van het ene obstakel naar de andere valkuil. Ze zitten regelmatig vast in een slingergewas en komen uiteindelijk midden in het oerwoud tot stilstand. Er wordt vanuit de universiteiten en TNO’s van deze wereld veel fundamentele kennis ontwikkeld, die blijk geeft van praktische onkunde. Zulke wetenschappers betreden samen met ondernemers een donker bos, zonder daaruit ooit terug te keren. Aan deze luchtfietserij komt pas een einde als je weer met beide benen op de grond staat. Als de wetenschappelijke expeditie vastloopt, trekt een ondernemer de kar weer los. Dat is dan weer een lichtpuntje. Als al die kennis op de plank was blijven liggen, was de ondernemer eerder op zijn bestemming gekomen.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB)

in Zeist

Reageer op dit artikel