artikel

Reactie VLR

bouwbreed Premium

Liftadviseur Onlangs werd in deze krant een interview gepubliceerd met liftadviseur de heer Alderik Bos (‘Een tonnetje extra voor een lift maakt niet uit’, Cobouw 29 maart). Met grote verbazing heeft de VLR, de Nederlandse branchevereniging binnen de lift- en roltrapindustrie, kennisgenomen van dit artikel. De heer Bos geeft ons inziens een zeer eenzijdige voorstelling […]

Liftadviseur

Onlangs werd in deze krant een interview gepubliceerd met liftadviseur de heer Alderik Bos (‘Een tonnetje extra voor een lift maakt niet uit’, Cobouw 29 maart). Met grote verbazing heeft de VLR, de Nederlandse branchevereniging binnen de lift- en roltrapindustrie, kennisgenomen van dit artikel. De heer Bos geeft ons inziens een zeer eenzijdige voorstelling van zaken en namens de VLR maken wij van de gelegenheid gebruik om daarop te reageren.

De VLR respecteert vanzelfsprekend de vrijemarktwerking en alle liftbedrijven die bij de VLR zijn aangesloten leveren onderling en aan derden alle onderdelen. Dat wil zeggen dat alle liftbedrijven nu al alle onderdelen kunnen kopen die nodig zijn voor onderhoud en reparatie van liften. Het initiatief van de heer Bos om het non-profit bedrijf Liftinzicht op te richten respecteren wij, zeker gezien het goede doel dat hij daarmee ondersteunt. Het is echter geen noodzaak, aangezien de afspraken omtrent het leveren van onderdelen van en aan liftbedrijven in het belang van de gebruiker/eigenaar van de lift onderling mededingingsrechtelijk zijn vastgelegd, waaraan de lidbedrijven zich dan ook hebben geconformeerd. Met tegengestelde geluiden lijkt de heer Bos zijn eigen markt te willen creëren, overgoten met een ideëel aansprekend sausje, en dat is jammer en daarom naar onze mening een tegengeluid waard.

De VLR kijkt vooruit en ziet dat de rol van lift- en roltrapvervoer in gebouwen is veranderd en steeds meer gaat veranderen. In ons dagelijks leven kunnen we niet meer zonder het comfort en gemak dat liften en roltrappen ons brengen. Daarbij staat de veiligheid van het vervoer altijd voorop. Dat begint al bij de installatiemethoden van liften en roltrappen en gaat door gedurende de gehele levensduur van de installaties. Ook in dat verband streeft de VLR transparantie na en wordt onderling kennis uitgewisseld zodat een eigenaar, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, er op kan vertrouwen dat het onderhoud op een veilige manier wordt uitgevoerd en de installaties veilig te gebruiken zijn, ongeacht wie de onderhoudspartij is waar zij voor kiest.

Inmiddels is het 2011 en zal de prioriteit voor alle bij de VLR aangesloten bedrijven liggen op veiligheid en duurzaamheid. En dat geldt zeker ook voor de eigenaren van de installaties.

Directeur VLR

Reageer op dit artikel