artikel

Laat huizenkoper van winst profiteren

bouwbreed Premium

In de crisisjaren hebben de Nederlandse banken kans gezien om hun winst op te voeren van 7,1 miljard euro in 2007, dus nog vóór de crisis, naar uiteindelijk 22,9 miljard in 2010. Volgens Jo Goossens en Nico Rietdijk zou het banken sieren wanneer ze zochten naar andere manieren om de winstgevendheid te verhogen dan alleen maar het simpelweg verhogen van hun hypotheekrentes.

De huidige policy van de banken is niet alleen slecht voor de economie. Het tast bovendien hun eigen imago aan, zeker als dat wordt bezien in relatie tot de doorgeschoten bonuscultuur. “Boeven zijn het”, zei een vrouw op de Nederlandse televisie. Natuurlijk is het veel genuanceerder maar haar verwijt is wel te begrijpen. De kredietcrisis is immers veroorzaakt door de banken. Vervolgens zijn de banken met miljarden aan staatssteun overeind gehouden. Dit ook om de economie enigszins op de been te houden. De banken zijn dus gered vanuit hun verwevenheid met de rest van de economie.

Winsten

Vanaf dat moment stond bij de banken alles in het teken van het weer opbouwen van de eigen financiële middelen, lees winsten. Ook enigszins begrijpelijk in het licht van de regels van Basel III en de eisen van de toezichthouders. Tegelijkertijd zijn banken daarin wel doorgeschoten. Uiterst voorzichtig bij het financieren van het bedrijfsleven en zeer terughoudend bij het verstrekken van hypotheken. Vóór de crisis waren tachtig basispunten bij de berekening van hun hypotheektarieven nog heel normaal, maar tegenwoordig vragen zij met gemak het dubbele of nog veel meer. Anders gezegd, de marges op hypotheken zijn geëxplodeerd. De gevolgen van dit beleid laten zich raden. Huizenkopers hebben inmiddels veel hogere hypotheeklasten dan voorheen en niet zelden krijgt men de hypotheek niet eens meer rond. Ook bouwvakkers hebben er flink last van. Gemeenten, ontwikkelaars en bouwers spannen zich in om de woningmarkt, die het toch al lastig heeft door de aangescherpte eisen van AFM en Nibud, overeind te houden, maar de banken lijken zich alleen bezig te houden met hun eigen winsten en bonussen, zonder zich te bekommeren om de maatschappelijke status. Vergeten lijken ineens de argumenten die voor hun miljardensteun hebben gezorgd.

Massaal

Een ongelukkige illustratie van deze problematiek was het recent door de banken ter discussie stellen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), wellicht om de marges nog verder op te schroeven.

Iedere bedrijfstak die in de problemen komt, zoekt naar innovatieve oplossingen. Zo niet de banken. In plaats daarvan grijpen zij naar de meest banale oplossing die er is, namelijk simpelweg forse prijsverhogingen. Dat leidt weliswaar tot fraaie winstcijfers, maar het zou de bankensector pas echt sieren als zij hun winsten niet zo massaal over de ‘ruggen van anderen’ weten te bereiken. Kortom, beste banken: zoek naar oplossingen die er voor zorgen dat álle sectoren, en niet in de laatste plaats ook de burgers/huizenkopers, profiteren van de steun die jullie hebben gekregen. Pas dan krijgt de economie echt een stimulans. En is er tevens een eerste stap in de richting van een beter imago.

Respectievelijk voorzitter en directeur NVB, vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers

www.nvb-bouw.nl

Reageer op dit artikel