artikel

installatieTijd voor een deltaplan energie

bouwbreed

Steeds meer organisaties roepen de overheid op om werk te maken van energie-besparing en duurzaamheid. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken.

Zo pleit John Kerstens, voorzitter FNV Bouw, in het Financieele Dagbladvan dit weekend voor verduurzaming van bestaande woningen. Dat zou zomaar 30.000 arbeidsjaren kunnen opleveren in een bouwsector die nog altijd zwaar onder druk staat door de economische terugval. Hij vraagt de overheid onder andere om in de aankomende warmtewet kleinschalige duurzame energieopwekking te stimuleren en het lage btw-tarief voor onderhoud en renovatie te verlengen. Ook de vakbond concludeert dat duurzame woningverbetering drie maal winst oplevert: winst voor de koopkracht (lagere energierekening), voor de werkgelegenheid én voor het milieu.

Ook de politiek dringt aan op actie. In een opinie in de Volkskrantvan zaterdag stellen Job Cohen en Diederik Samsom van de PvdA dat het tijd is voor een nationaal energieplan. Ook Uneto-VNI vindt dat het moment is aangebroken voor een breed gedragen deltaplan energie.

Tijdens de inputdag energie van het topteam energie in opdracht van het ministerie van economische zaken van afgelopen week heeft Uneto-VNI haar inzet duidelijk gemaakt. De installatiebranche beschikt over de technische mogelijkheden om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Er zijn al volop projecten, zowel in de nieuwbouw, maar zeker ook in de bestaande bouw, waar het energieverbruik sterk is gereduceerd.

Als branche zien wij een toekomst waarin gebouwen energie gaan produceren en consumenten energieleveranciers worden. Een radicale omslag: van een centrale energieopwekking naar decentrale opwekking (zonnepanelen, hre-ketels en bio-brandstoffen), energiebesparing en slimme energienetwerken. Dat betekent dat de rol van de installatiesector in de toekomstige energievoorziening steeds belangrijker wordt.

Tot nu toe heeft helaas een breed gedragen visie op onze toekomstige energievoorziening ontbroken. Uneto-VNI roept de overheid daarom op om energiebesparing en duurzame energievoorziening topprioriteit te maken. Dat kan door een deltaplan op te stellen dat zorgt voor een langjarig, consistent en ambitieus overheidsbeleid. Een dergelijk plan betekent grotere investeringszekerheid voor burgers en bedrijven én een stimulans voor onze economie en innovatie. Het is nu écht tijd om keuzes maken en koers te houden.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel