artikel

Commentaar / Zorgwekkend

bouwbreed

Premier Rutte bezocht woensdag – voor het eerst sinds zijn aantreden als minister president – een aantal bouw- en natuurontwikkelingsprojecten.

Rutte wilde met eigen ogen zien hoe de door zijn voorganger bedachte Crisis- en herstelwet in de praktijk heeft geleid tot versnelling. ‘s Avonds dineerde Rutte met vertegenwoordigers uit de bouw en met hen besprak hij de mogelijkheden om procedures te vereenvoudigen en te versnellen. Zo op het eerste gezicht een nuttig werkbezoek. Nuttig voor de bouw. Want de sector roept al jaren om het vereenvoudigen van regels en het versnellen van procedures. En het is ook altijd nuttig als een minister-president met eigen ogen aanschouwt hoe het er op de bouwplaats aan toe gaat. Of Rutte gedurende de dag goed heeft opgelet, is echter zeer de vraag. De bezochte gebieden als de Bemmelse Waard en de Ooijpolder worden door vriend en vijand gezien als uiterst succesvolle natuurontwikkelingsprojecten, waarbij efficiënt en met visie is samengewerkt door overheid, bedrijfsleven, natuurorganisaties en omwonenden. Natuurontwikkeling, grondstofwinning, recreatie en vervoer over water worden er gekoppeld aan hoogwaterveiligheid. Niet voor niets zijn deze projecten uitgekozen om onze eerste minister rond te leiden. Het zijn de sluitstukken van jarenlange voorbereiding.In dat licht wekt de reactie van Rutte op de noodkreet van 79 hoogleraren over de geplande bezuinigingen van 300 miljoen euro op natuurbeleid op zijn minst verbazing. Want hoe haalt Rutte het in zijn hoofd een goed onderbouwd en door velen ondersteunde argumentatie over onder andere waterberging, werkgelegenheid en vele honderden miljoenen aan investeringen af te doen met een grap? Dat getuigt niet alleen van weinig respect. Het toont ook dat Rutte woensdag nauwelijks iets heeft geleerd. En dat is zorgwekkend.

Reageer op dit artikel