artikel

Baggeren kost minder met nieuwe meetmethode

bouwbreed Premium

Met behulp van geluidsgolven kan, in combinatie met boringen en chemische analyses, nauwkeurig de vervuilingsgrens in sliblagen op waterbodems worden bepaald.

Met deze innovatieve methode zou een kostenreductie tot 30 procent kunnen worden behaald bij het baggeren en verwerken van verontreinigde specie. De meetmethode is ontwikkeld door het Amsterdamse drinkwaterbedrijf Waternet en Stema Survey. De ingenieursbureaus Oranjewoud, Witteveen+Bos en Tauw en geotechnisch specialist Sialtech hebben ondersteunende diensten verleend.

Lees hier meer over de nieuwe meetmethode van Waternet en Stema Survey!

Reageer op dit artikel