artikel

Zijn corporaties dom?

bouwbreed

Zijn corporaties dom? 18 jaar geleden werkte ik als beleidsmedewerker bouwmarkt bij de VNG, op de afdeling Volkshuisvesting en bouwzaken. De twee poten van de afdeling waren ieder druk bezig met belangrijke omwentelingen. De volkshuisvesters met de bruteringsoperatie, de bouwzakers met het nieuwe Bouwbesluit. En ik vertegenwoordigde de gemeenten als opdrachtgevende partij in de bouw, […]

Zijn corporaties dom?

18 jaar geleden werkte ik als beleidsmedewerker bouwmarkt bij de VNG, op de afdeling Volkshuisvesting en bouwzaken. De twee poten van de afdeling waren ieder druk bezig met belangrijke omwentelingen. De volkshuisvesters met de bruteringsoperatie, de bouwzakers met het nieuwe Bouwbesluit. En ik vertegenwoordigde de gemeenten als opdrachtgevende partij in de bouw, onder meer bij de totstandkoming van een nieuw uniform aanbestedingsreglement. De volkshuisvesters en de bouwzakers hadden weinig met elkaar te maken. Er werd niet echt stilgestaan bij het feit dat woningcorporaties ook een rol hebben als opdrachtgever in de bouwsector. En dat woningcorporaties dus ook op dat gebied net als gemeenten een professionaliseringsslag door moesten maken.

Inmiddels begint die gedachte door te dringen binnen corporatieland. Voor corporaties is het van groot belang te erkennen dat zij veel kunnen winnen met professioneel opdrachtgeverschap. Nieuwbouw en renovatie kunnen zo sneller en beter worden. En de bewonerstevredenheid kan een stuk omhoog door een goede aanpak in gezamenlijkheid met de uitvoerende partijen.

Een aantal woningcorporaties zijn al voorbij het pilot-stadium. Over Com.Wonen uit Rotterdam hebben we al veel gelezen in deze krant, een wat minder bekende koploper is Woonwaard uit Alkmaar. Maar ook Portaal, Ymere, Uwoon en Lefier profileren zich steeds meer als professioneel opdrachtgever. Samen met Aedes en de op kop lopende corporaties organiseert Vernieuwing Bouw ronde tafelgesprekken met collega-bestuurders van corporaties. Doel is onder elkaar de kansen en hindernissen te bespreken. Een volgende stap, die we dit jaar zetten, is om dit gesprek ook aan te gaan met de markt. Die gesprekken gaan over gunnen op waarde en niet op laagste prijs, over opdrachtgeverschap en over ketensamenwerking.

Ons Platform Ketensamenwerking Woningbouw zal regionale bijeenkomsten organiseren om woningcorporaties én markt kennis te laten maken met de ontwikkelingen rond ketensamenwerking in de woningbouw. En natuurlijk nodigt ze de aanwezigen uit om zelf pilots te starten om zo ervaring op te doen. Corporaties moeten hun opdrachtgevende rol nog verder professionaliseren. En aangezien corporaties niet dom zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat dit gaat gebeuren.

Directeur Vernieuwing Bouw

Reageer op dit artikel