artikel

wetenschapModularisatie als strategie

bouwbreed

Door de almaar snellere technologische ontwikkelingen en veranderende klantwensen worden levenscycli van producten steeds korter. Daardoor zijn industriële bedrijven de laatste jaren meer en meer overgegaan op zogenaamde modularisatie van hun producten.

Door slimme ordening van producten in gedifferentieerde productfamilies en opdeling in uitwisselbare onderdelen kunnen bedrijven snel en adequaat op veranderingen inspelen. Modularisatie is in veel industrieën een essentiële succesfactor geworden doordat het de effectiviteit en efficiëntie aanzienlijk verhoogt. Ook in de bouw en met name de woningbouw is modularisatie een mogelijk succesvolle strategie. Echter de toepassing ervan is een lastig karwei in een omgeving waarin veel architectonische vrijheid heerst en sprake is van veel losse innovaties. Daar moeten bedrijven mee kunnen omgaan en daarbij valt zeker wat te leren van andere sectoren. Een eerste belangrijke stap is dat bedrijven voor een effectieve modularisatie een duidelijk market segment moeten definiëren en daarbinnen de variëteit van klantwensen vaststellen. Dan kan men vervolgens de juiste balans vaststellen tussen variëteit versus standaardisatie van producten. Blijkbaar heeft de gemiddelde woonconsument tien procent van de koopprijs over voor een volledig aan zijn wensen aanpasbare woning in plaats van een woning die niet aangepast kan worden. Mochten bouwpartners hier effectief op willen inspelen dan moeten ze wel samen voor een langere tijd innoveren en investeren in een modulair systeem. In de bouw echter blijken de veelal losse en eenmalige relaties tussen bedrijven negatief uit te pakken voor dergelijke modulaire innovatie. Daarentegen blijken ontwerpregels wel een positief effect te hebben. De ontwerpregels blijken namelijk substituten – hetzij gebrekkig – voor de losse relaties tussen bedrijven. Als gevolg is het succes van modulaire innovatie maximaal in vaste netwerken van bedrijven die al langer samenwerken, waar bovendien ontwerpregels worden toegepast. Anderzijds is het voor architectonische innovatie weer beter dat bedrijven korter en in losse netwerken met elkaar samenwerken, zonder ontwerpregels. De uitdaging voor bedrijven ligt blijkbaar in het maken van modulaire strategieën met dito ontwerpregels in losse netwerken. En zeker ook in het vermarkten van modulaire aanpasbare producten en uitzoeken hoeveel de klant daarvoor over heeft.

TU DelftModular and architectural innovation in loosely coupled networks: matching customer requirements, product architecture and supplier networks door Erwin Hofman

Reageer op dit artikel