artikel

Werk samen aan het verzilveren van pps-kansen pps-kansen

bouwbreed

Minister de Jager van Financiën is enthousiast over PPS, dit blijkt uit zijn brief aan de Kamer van 8 maart j.l. Het is positieve taal over “investeren in de kracht van Nederland met een scherp oog op de overheidsfinanciën, gerealiseerde meerwaarde door middel van het toepassen van PPS van € 700 miljoen en ambities om de voordelen van DBFM(O) beter te benutten”. Dat is een beleidsverandering vergeleken met een aantal jaren geleden, constateert Willem Vermeend.

Geld is niet meer onbeperkt beschikbaar. Maar de druk om voorzieningen van kwaliteit aanvaardbaar niveau en omvang op peil te houden zal bepaald niet afnemen. We moeten dus pro-actief blijven wijzen op de mogelijkheden van pps, vindt Willem Vermeend.

Minister de Jager van Financiën is enthousiast over pps, dit blijkt uit zijn brief aan de Kamer van 8 maart jl. Het is positieve taal over “investeren in de kracht van Nederland met een scherp oog op de overheidsfinanciën, gerealiseerde meerwaarde door middel van het toepassen van pps van 700 miljoen euro en ambities om de voordelen van dbfmo beter te benutten”. Dat is een beleidsverandering vergeleken met een aantal jaren geleden.

In die tijd waren de opbrengsten hoog en was de schatkist dus goed gevuld waardoor er vanuit financieel oogpunt minder noodzaak en behoefte was actief aan te dringen op het vinden van nieuwe wegen zoals pps.

Daadkracht

De discussie ging destijds dan ook vooral over de vraag waarom pps bij een specifiek project niet zou kunnen. Dat we desondanks nog een aardig positief resultaat van 700 miljoen euro via pps hebben weten te boeken is dan nog niet eens zo slecht en vooral te danken aan de visie en daadkracht van een aantal publieke opdrachtgevers die destijds tegen de (interne) stroom durfden in te roeien. De Rijksoverheid, vooral bij Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst, maakt inmiddels meer en meer gebruik van pps: de verwachte voordelen op het gebied van kwaliteit en kosten blijken in de praktijk daadwerkelijk gerealiseerd te worden en dan smaakt een beetje pps uiteraard snel naar meer pps. In de brief wordt gesproken dat ‘we’ op weg zijn naar een meerwaarde van een miljard euro. Ik heb al eens uitgerekend dat er zelfs sprake kan zijn van miljarden op jaarbasis als we echt alle pps-kansen structureel gaan verzilveren. Je kunt debatteren over de exacte hoogte van bedragen maar duidelijk is dat er hoe dan ook volop upsideis.

Ja, we benutten nog lang niet alle pps-kansen, bij de Rijksoverheid maar ook vooral op decentraal niveau. Financiën stelt in haar brief dat ze diverse partijen inmiddels naar de pps-bron heeft geleid maar deze niet kan dwingen te drinken. In haar woorden “je gaat er over of niet”. Dus moeten diverse departementen en zeker ook de decentrale overheid het licht verder zelf gaan zien: kenniscentra worden gesloten, dbfm(o) wordt niet meer overal actief gestimuleerd. Ik begrijp het denken, maar gezien de evidente financiële voordelen die langs de pps-weg kunnen worden gerealiseerd, blijft hier wel degelijk een actieve rol voor het ministerie van Financiën weggelegd. Publieke partijen, zeker ook decentraal, komen in financieel zwaar weer terecht: geld is niet meer onbeperkt beschikbaar en de druk om voorzieningen van kwalitatief aanvaardbaar niveau en omvang op peil te houden, zal bepaald niet afnemen. We kunnen het ons daarom niet veroorloven dat pps straks om ‘één minuut voor twaalf’ door hen plotseling wordt gezien als Haarlemmerolie of, een minuut daarna, wij te maken gaan krijgen met onnodige maatschappelijke vastlopers. Daarom dus juist wel pro-actief blijven wijzen op pps- mogelijkheden, het bij de hand blijven nemen van op dit gebied onervaren opdrachtgevers en zeker ook efficiency-voorwaarden blijven stellen bij Rijksbijdragen, enzovoorts.

Ondersteunen

Samen via pps creativiteit mobiliseren en kansen activeren is een collectieve verantwoordelijkheid want we zijn allen stakeholder in dit verhaal. We moeten elkaar hieraan constant herinneren en ondersteunen om de in de brief genoemde meerwaarde via pps van 10 a 15 procent niet structureel weg te laten lopen: Inderdaad, je gaat er dus over of niet! Over hoe we dit handen en voeten kunnen geven zonder op elkaars tenen te gaan staan, ontwikkelen we momenteel binnen PPS Netwerk Nederland voorstellen.

Reageer op dit artikel