artikel

Op losse schroeven

bouwbreed

Vastgeroest of vastgeschroefd. De relatie van een medewerker met een bedrijf kan zowel het één als het ander zijn. Als het gaat om werkhouding, drijfveren, ambities, inzet en toewijding, zijn alle variaties denkbaar. Arbeidsverhoudingen zijn er in vele soorten en maten. Arbeidscontracten kennen minder variaties. Er zijn weliswaar losse, vaste, tijdelijke en nul-urencontracten, maar de […]

Vastgeroest of vastgeschroefd. De relatie van een medewerker met een bedrijf kan zowel het één als het ander zijn. Als het gaat om werkhouding, drijfveren, ambities, inzet en toewijding, zijn alle variaties denkbaar. Arbeidsverhoudingen zijn er in vele soorten en maten. Arbeidscontracten kennen minder variaties. Er zijn weliswaar losse, vaste, tijdelijke en nul-urencontracten, maar de grenzen van de wet zijn snel bereikt. Een arbeidscontract is een geheel van rechten en plichten voor beide betrokken partijen. Als er al of niet op papier maar drie zaken geregeld zijn, is er formeel al sprake van een arbeidscontract. Het gaat om het uitvoeren van taken, het krijgen van salaris en het aanvaarden van een gezagsrelatie. Zodra daarvan sprake is, ben je als werkgever of werknemer een verbintenis aangegaan. Of je doelstellingen haalt, resultaten boekt, opbrengsten genereert lijkt formeel minder belangrijk. Bedrijfseconomisch gezien vormen doelstellingen, resultaten en opbrengsten wel degelijk de essentie van arbeid. Tussen de papieren werkelijkheid en de bedrijfseconomische realiteit bestaat soms een groot verschil. Er zijn mensen, die zich rijk rekenen met papieren zekerheid. Zij hoppen van het ene naar het andere bedrijf, zonder zich verantwoordelijk voor dat bedrijf te voelen. Zij beroepen zich op hun contractuele zekerheid en tonen zich niet aanspreekbaar op resultaten. Ze laten telkens een spoor van discontinuïteit en chaos achter. Ze laten zich ruim betalen voor een kortstondig avontuur. Ze leveren geen prestatie die bijdraagt aan een resultaat op lange termijn. Aan die schijnzekerheid komt alleen een eind als er een formele ontslaggrond voor is: op staande voet, met wederzijds goedvinden of met toestemming. De variaties in arbeidsverhoudingen zijn onuitputtelijk, maar de ontslag- en opzegmogelijkheden zijn zeer beperkt. Het zou de arbeidsdynamiek ten goede komen, als er meer evenwicht zou zijn tussen de rechten van werkgevers en die van werknemers. Het is de ultieme uitdaging voor iedere werkgever om competente en resultaatgerichte medewerkers in een succesvol team te mobiliseren. Daarvoor is zowel stabiliteit als dynamiek nodig. Vastgeroeste medewerkers moet je soms losweken of loswrikken. Dynamische medewerkers zou je willen vastschroeven. Een ondernemer die beide kunsten verstaat en deze op het juiste moment op de goede personen toepast, zorgt ervoor dat zijn bedrijf niet op losse schroeven staat.

Directeur Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom (CIB) in Zeist

Reageer op dit artikel