artikel

‘Nico de Vries slaat de spijker op de kop’

bouwbreed

‘De ondergang van grote bedrijven als Midreth en Heddes is pijnlijk voor de bedrijven zelf, maar een zegen voor de markt’. Deze uitspraak van BAM-topman Nico de Vries leidde tot veel reacties van lezers. Cobouw maakte een selectie.

Bord voor de kop

De uitspraak van Nico de Vries getuigt van een korte termijn focus en een bord- voor-de-kop mentaliteit. Als dit illustratief is voor het strategisch inzicht van BAM, dan vrees ik het ergste voor het bedrijf.

De bouw zit in een behoorlijke dip, maar elke dip is tijdelijk net als elke hausse. Als de markt iets aantrekt, wat we zeker op termijn van twee a drie jaar mogen verwachten, dan zullen we alle krachten nodig hebben om de bouwprojecten te managen. Dat hebben we in de jaren 2007 en 2008 wel geleerd. Mede ten gevolge van de faillissementen verlaten goede krachten de bouw. We (ook Nico de Vries) zullen hen gaan missen. Een tweede punt is dat middelgrote bedrijven de grote jongens scherp houden. De middelgrote bedrijven zijn compacter ingericht, kunnen sneller en slagvaardiger handelen en zijn in staat om opdrachtgevers beter te bedienen. Hun sterke punt is dat zij niet met een bataljon juristen aan tafel gaan zitten om te onderhandelen. Soms blijkt dat hun zwakte te zijn.

Nico de Vries juicht omdat hij een kans ziet om op goedkope wijze projecten te verwerven waarvoor hij in eerdere instantie tekortschoot.

Paul Beemster

KAM-coördinator Heddes Bouw

Nog vreemder daglicht

Het is mijn inziens een (op zijn zachtst gezegd) vreemde uitspraak. Daarna lees ik nog een artikeltje van BAM over de winstcijfers die beter zijn dan verwacht en dan komt het allemaal in een nog vreemder daglicht te staan (‘BAM rekent op forse winstsprong’, Cobouw 7 maart).

Begrijp me goed ik misgun niemand een goed bedrijfsresultaat maar behorend tot het mkb is het voor ons onmogelijk tegen de grote spelers te concurreren. Dat betekent dat wij binnen ons marksegment (dus de kleinere projecten) met heel veel inspanning moeten proberen werkvoorraad en bedrijfsresultaat veilig te stellen. Als de ‘groteren’ in de branche zich in dat marksegment mengen kunnen en onder kostprijs inschrijven houden ze dat vast en zeker langer vol dan wij. Dus zal de Vries zijn wensen in vervulling zien gaan en een zorgeloze toekomst tegemoet kunnen zien. Of daar uiteindelijk verder iemand bij gebaat is?

Jan-Maarten Noz

DGA Zijlstra infra

Persoonlijk drama

De uitlatingen van de ‘top’-man zijn zeer ongepast. Ik heb gewerkt met en voor onlangs failliete bedrijven en dat is een persoonlijk drama voor de betrokkenen. Bedrijven waar zeer gedreven mensen werkten. Mensen met liefde voor het vak en loyaliteit, die je bij de grote bedrijven zoals BAM wel eens mist. Mensen die meedenken in ontwerp-/uitvoeringsproces zitten vaker bij de middelgrote bedrijven. Het is doodzonde dat deze kennis verloren gaat. Veel jongeren haken nu af omdat ze geen stageplek kunnen krijgen bij de kleinere bedrijven, daar moeten ze het vak toch leren, en niet bij BAM. De Vries had er beter aangedaan zijn zorg uit te spreken voor de hele branche want die is zeer zorgelijk! Van een topman verwacht je toch wel wat meer compassie met branchegenoten!

Charles van Logchem

Freelance bouwkundige

Commotie

De uitspraak van Nico de Vries slaat de spijker op de kop. Als de vraag uitvalt rest dure overcapaciteit en dat brengt prijs en arbeidsplaatsen onder druk. Ik begrijp de commotie niet over deze uitspraak.

Roland Classen

Nederlands Institut voor de Bouw

 

Genuanceerd

De reacties op de uitspraken van Nico de Vries zijn over het algemeen vol verontwaardiging. In deze context is dat ook wel begrijpelijk. Waar het meer op lijkt is dat hier een klein stukje is geknipt uit een misschien veel langer verhaal. Misschien wordt de betreffende uitspraak voor of achteraf wel genuanceerd. De uitspraak op zich is misschien niet zo handig, maar wel eerlijk. Persoonlijk gunt niemand een ander een faillisement, echter in een verdringingsmarkt is het zakelijk gezien niet ongunstig. Ik vraag me dan ook af wie van diegenen die bovenstaande commentaren hebben gegeven er echt rouwig om zouden zijn als een aantal grote concurrenten van hen zouden omvallen. Nogmaals buiten het persoonlijke leed dat een faillisement aanricht. We hebben nu eenmaal te maken met het hier en nu, dat wil zeggen je moet in deze crisis eerst zien te overleven dan heb je het al heel goed gedaan.

Monique van Gulik

Videomax Diensten

Reageer op dit artikel