artikel

installatie Garantstelling voor ontwikkeling ESCo’s

bouwbreed Premium

In deze krant stond 9 maart jl. een opinie van Alle Elbers van PRC. In dit stuk plaatste Elbers kanttekeningen bij onder andere de rol die de overheid volgens Uneto-VNI zou moeten spelen bij de ontwikkeling van Energy Service Companies (ESCo’s). Helaas bevat de opinie van Elbers een aantal misvattingen:

SSLqUneto-VNI pleit voor staatssteun’

Met deze uitspraak wekt Elbers de indruk dat het stimuleren van ESCo’s de belastingbetaler veel geld gaat kosten. Uneto-VNI pleit echter niet voor subsidies, maar uitsluitend voor een financiële garantstelling bij díe projecten waarvoor banken extra zekerheid zoeken. Deze garantstelling betekent niet dat er geld in een bodemloze put verdwijnt. Integendeel, in bijna alle gevallen zullen de garanties weer terugvloeien in de schatkist.

De oproep van Uneto-VNI aan de overheid om de inzet van ESCo’s te stimuleren, staat daarnaast niet op zichzelf. Op basis van een Europese richtlijn zijn overheden namelijk verplicht om dit stimuleringsbeleid te voeren. In de ons omringende buitenlanden gebeurt dit al, en met succes, maar de Nederlandse overheid laat na beleid uit te voeren waartoe zij op basis van Europese regels verplicht is.

‘Kleine bedrijven hebben niets te zoeken op de ESCo-markt’

UNETO-VNI beweert niet dat kleinere installatiebedrijven de aangewezen partij zijn om als ESCo te gaan opereren. Maar we zien in de praktijk dat ook grote installateurs en technisch dienstverleners veelal moeite hebben om de financiering van projecten rond te krijgen. De overheid zou hen dankzij een garantstelling het laatste, noodzakelijke zetje kunnen geven om projecten mogelijk te maken.

Overigens ziet Uneto-VNI de ESCo-dienstverlening zeker niet als het exclusieve domein voor de installatiebranche. Er zijn tal van partijen die als ESCo projecten kunnen gaan realiseren: dat kunnen wat ons betreft ook leveranciers, gemeenten of investeringsmaatschappijen zijn. Het gaat er wat Uneto-VNI om dat we de kansen om energiebesparing met behulp van ESCo’s te realiseren, ook gaan verzilveren.

Tot slot wijs ik Elbers er graag op dat Uneto-VNI niet alleen staat in een pleidooi voor garantstellingen door de overheid voor de ontwikkeling van ESCo-dienstverlening. Onlangs bracht BuildDesk Benelux in opdracht van de overheid het rapport ‘Marktstudie CO2-besparingpotentieel ESCo’s in utiliteitsbouw’ uit. De zienswijze van Uneto-VNI wordt in dit rapport voor een belangrijk deel onderschreven.

De belangrijkste conclusie uit het rapport: ESCo’s kunnen een kwart van de overheidsdoelen op het gebied van energiebesparing helpen realiseren. Het zou dan ook goed zijn als de overheid stimulerend ESCo-beleid onderdeel zou maken van de Green Deal in wording.

Voorzitter Uneto-VNI

www.uneto-vni.nl

Reageer op dit artikel