artikel

Installatie 30 plus-regeling blijft bestaan

bouwbreed Premium

De bekostiging van scholing van 30-plussers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) blijft bestaan. Hiermee heeft de lobby van brancheorganisatie Uneto-VNI om deze regeling in stand te houden effect gesorteerd.

Het zag er lange tijd naar uit dat minister Van Bijsterveldt de bekostiging van het onderwijs aan 30-plussers wilde afschaffen als onderdeel van een bezuinigingsoperatie in het mbo. Uneto-VNI heeft zich fel verzet tegen de mogelijke bezuiniging. Traditiegetrouw is binnen de installatiebranche sprake van een flinke zij-instroom van oudere werknemers uit andere technische branches. In het reguliere mbo-onderwijs is zelfs ongeveer 35 procent van de deelnemers installatietechniek ouder dan dertig jaar. Uneto-VNI liet de minister weten dat het wegvallen van publieke bekostiging van onderwijs aan 30-plussers vooral nadelig zou uitpakken voor de kleinere bedrijven. Juist deze bedrijven hebben de bekostiging van het onderwijs aan zij-instromers hard nodig. Bovendien stond de voorgenomen maatregel haaks op het uitgangspunt van het kabinet om de arbeidsmobiliteit – juist voor oudere werknemers – te bevorderen. Gelukkig heeft de minister geluisterd naar het bedrijfsleven en ingezien dat op deze manier snijden in onderwijs de deur naar de arbeidsmarkt zou hebben dichtgegooid voor 30-plussers die zich in het mbo willen laten scholen. Juist deze mensen zijn in de gehele bouw- en installatiebranche de komende jaren hard nodig. Dankzij de instandhouding van de 30 plus-regeling ontstaat er bovendien geen ongelijkheid tussen hbo en mbo. Voor het hbo zou de bezuiniging namelijk niet gelden.De opleidingen worden voortaan voor twee jaar bekostigd. Deelnemers zullen wel een hogere eigen bijdrage moeten betalen. Om hen tegemoet te komen, krijgen werkgevers, als zij duizend of meer euro van deze bijdrage overnemen, een grotere fiscale aftrek. ‘Een leven lang leren’ vraagt inspanningen van alle partijen: ondernemers, werknemers én overheid. De minister heeft met het in stand houden van de regeling het signaal afgegeven dat zij dit motto serieus neemt. Daarvoor verdient zij een compliment.

Voorzitter Uneto-VNI

Reageer op dit artikel