artikel

Criterium

bouwbreed Premium

Criterium, een woord waar nogal veel om te doen is in ‘het land der bestekken’.

De definitie van criterium is datgene waarop je de beoordeling baseert. Het is een maatstaf of norm die moet voldoen aan alle criteria om te worden toegelaten tot het te maken werk. Dus je kunt daar nogal wat mee. Stel je hebt aan iemand of een bedrijf een hekel. Dan zoek je even wat op wat dat bedrijf niet heeft en je zet het in de criteria. Hieronder leest u een paar van die criteria. In een eigen verklaring staan allerlei eisen waar je aan moet voldoen. De ondernemer moet het laatste blad van de eigen verklaring ondertekend toevoegen bij de inschrijving. Zoniet dan wordt de inschrijver uitgesloten. Gegadigde dient een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s te overleggen waaruit blijkt dat u voor minimaalx-eurobent verzekerd. Gegadigde dient een verklaring betreffende de omzet te overleggen waaruit blijkt dat u in de laatste boekjaren een minimale omzet van x-euro heeft gerealiseerd. Gegadigde dient een referentie te overleggen waaruit blijkt dat de onderneming in de periode vanx-jaar voorafgaande aan de datum van aanbesteding tijdig heeft opgeleverd, ten minstex-projecten op vakkundige wijze heeft uitgevoerd van vergelijkbare aard met een omvang van minimaalx-euro. U ziet wel dat je hier alles in kwijt kunt wat je maar wilt. Natuurlijk heb je echte raddraaiers onder de bedrijven zitten, maar vaak doen die raddraaibedrijven niets aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn die bedrijven alleen bezig met grof geld verdienen. De bedrijfseigenaar is vaak alleen maar met zichzelf bezig en absoluut niet met een ander. Dus moet je volgens mij meer doen voor mvo in combinatie met emvi. Daar worden onze werknemersverenigingen namelijk ook blij van en dan sluit je onverantwoord beleid uit.

Johannes Hoogstraten

Hoogstraten Wegenbouw

Reageer op dit artikel