artikel

Bouw steden om in te overleven

bouwbreed

We moeten overlevings-steden gaan bouwen die ons beschermen tegen rampen, meent Aad Breed. Wie schudt de politici wakker? Iedereen weet inmiddels, dat de mensheid enorme problemen tegemoet gaat, zoals de steeds maar toenemende voedsel-, water- en grondstoffentekorten, overbevolking door de ecologische voetafdruk, de klimaatverandering, verontreiniging op grote schaal, files, megapolissen, sloppenwijken, enz.. Vroeg of laat […]

We moeten overlevings-steden gaan bouwen die ons beschermen tegen rampen, meent Aad Breed. Wie schudt de politici wakker?

Iedereen weet inmiddels, dat de mensheid enorme problemen tegemoet gaat, zoals de steeds maar toenemende voedsel-, water- en grondstoffentekorten, overbevolking door de ecologische voetafdruk, de klimaatverandering, verontreiniging op grote schaal, files, megapolissen, sloppenwijken, enz.. Vroeg of laat krijgen we daar allemaal mee te maken.

Volgens derijkenkomt dat door de armen, die maar blijven ontbossen, het Amazone-regenwoud slopen, hun kinderaantal niet willen beperken, niet willen werken, verkeerd omgaan met natuur- water en landbouwgrond, economisch willen groeien etc.

Belangrijkste oorzaak

Maar in werkelijkheid is de belangrijkste oorzaak van deze wereldomvattende problemen de naoorlogse manier van stedenbouw door de rijken, waardoor zonder auto (olie) hun leven niet meer mogelijk is, en we dagelijks geconfronteerd worden met ongelooflijk veel woon-werkverkeer. De rijkenzien wel de splinter in andermans oog, en niet de balk in eigen oog. Omdat de rijkenna de oorlog hun nieuwe steden (vinex-lokaties, groeikernen en slaapsteden, de buitenwijken van de grote wereldsteden, en de megapolissen) volledig olie-afhankelijk hebben gebouwd, zijn mens en milieu overal op de wereld nu in grote problemen gekomen. Als wij zo met deze grond- en energieverslindende vorm van stedenbouw doorgaan, waarbij landen als China, India, Brazilië e.d. ons voorbeeld nog eens dreigen te volgen, dan is het leed in de toekomst voor mens en milieu niet te overzien.

Het is onbegrijpelijk, dat de zich rationeel en intelligent wanende ‘Westerse mens’ (waaronder toch zoveel uiterst kritische journalisten), zijn ogen zo dichtknijpt voor deze realiteit, en eigenlijk met de wereldproblemen geen raad weet. Niemand schijnt de oplossing te weten, ook de ‘groene’ partijen niet. Nu de olie in de nabije toekomst dreigt op te raken, wordt door de rijken naarstig gezocht naar alternatieve ‘duurzame’ energiebronnen. Niet om de bovengenoemde problemen op te lossen, maar uitsluitend om de eigen rijkdom te beschermen. Want de oplossing voor bovengenoemde problemen ligt natuurlijk helemaal niet in ‘duurzame energie’ door het bouwen van nog meer windmolens, zonnecellen, elektrische auto’s , kern- en kolencentrales, maar in:

1.het uitermate beperken van onze energiebehoefte door het terugdringen van het overgrote deel van het bestaande wereldwijde woon-werkverkeer.2.Nadat dat is gebeurd, moet de dan nog benodigde energie om te kunnen leven op het huidige beschavingspeil, komen uit volkomen onschadelijke diepe geothermie.

Om dat te realiseren moeten we naar overlevingssteden (met eigen voedsel-, water- en energieproduktie en bestand tegen tsunamis en aardbevingen) , met de vooroorlogse principes van identiteit, intimiteit en integratie. Wie schudt onze politici eens wakker?

Filosoof en architect

www.piramidestad.nl

Reageer op dit artikel