artikel

130 is bedroevende symboolpolitiek

bouwbreed Premium

Stelt u zich een maatregel voor die aantoonbaar leidt tot méér verkeersongevallen, méér luchtvervuiling, méér geluidhinder, méér uitstoot van CO2 en méér verwarring voor weggebruikers. Een maatregel, bovendien, die deskundigen ronduit onverstandig noemen. Wat zou u van zo’n maatregel vinden? En welk land zit daarop te wachten, vraagt Ed Nijpels zich af?

Helaas, die maatregel is er. Het land ook. Het heet Nederland en het gaat hier om het onverstandige besluit van het kabinet-Rutte om op sommige snelwegen een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur toe te staan. Er zijn 130 redenen te bedenken om dat een slecht idee te vinden. Ik noem er hier een paar.

Gevaarlijk

Ten eerste: verhoging van de maximumsnelheid is gevaarlijk. Er zullen meer verkeersslachtoffers vallen. Elders in Europa vinden we daarvoor bewijzen: in Denemarken heeft de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer tot 9 procent meer verkeersdoden geleid.Ten tweede veroorzaakt harder rijden meer luchtvervuiling. Dat kan ertoe leiden dat Nederland de Europese luchtkwaliteitseisen niet haalt, zo blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Ten derde: de geluidshinder neemt toe. Ten vierde: de CO2-uitstoot wordt hoger; 1,3 procent hoger dan bij de huidige maximumsnelheid, zo blijkt uit berekeningen. Ten vijfde: de snelheidsverhoging leidt niet tot een betere, maar juist slechtere doorstroming van het verkeer. Wisselende maximumsnelheden zullen leiden tot verwarring onder weggebruikers. Wanneer mag je nu 130 en wanneer 120? Onbewust ga je elders ook harder rijden. En omdat de politie pas bekeurt bij 138, ga je al gauw 140. Wat mij betreft is 120 kilometer per uur het maximum. En het is niet voor het eerst dat ik dat vind. Toen ik minister van VROM was, in de jaren tachtig, heb ik uitvoerige discussies over dit onderwerp gevoerd met mijn collega Neelie Kroes van Verkeer. We kwamen erop uit dat 120 hard genoeg is, omwille van de veiligheid en het milieu. Tegenwoordig denk ik zelfs dat er iets voor te zeggen is om het maximum juist omlaag te brengen. Vorige zomer heb ik door de Verenigde Staten en Canada gereisd. Daar heb ik gezien hoe het ook kan: een maximumsnelheid van 55 mijl, dat is zo’n 90 kilometer per uur. Iedereen houdt zich eraan. Het verkeer is veel rustiger en stroomt beter door. En niemand ervaart de snelheidslimiet als een betutteling van overheidswege, ook niet in het vrijheidslievende Amerika.Terwijl Spanje zo verstandig is om de maximumsnelheid met 10 kilometer te verlagen en te investeren in openbaar vervoer (om benzinegebruik te besparen en op de olie-import te bezuinigen), gooit Nederland ‘m juist nu met 10 kilometer omhoog. Op de Afsluitdijk mag het al. De komende tijd komen er nog zeven andere trajecten bij. Tegelijkertijd wordt er bij ons juist bezuinigd op het openbaar vervoer.

Dringender

Maar met 130 kilometer per uur kom je nergens. Ik vind de maatregel bedroevende symboolpolitiek. Nederland heeft belangrijker problemen dan de vraag hoe hard we mogen rijden. Milieu- en klimaatproblemen zijn veel dringender. Die zouden de hoogste prioriteit moeten hebben. Goede doorstroming van het verkeer is ook belangrijk, maar er zijn intelligentere maatregelen om die te bevorderen, zoals advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft uitgezocht. Als we links én rechts mogen inhalen (het Amerikaanse ‘keep your lane’), kan het aantal files substantieel afnemen.Ik voel me gesteund door de minister zelf. In het Financieele Dagblad van 12 maart lijkt Melanie Schultz van Haegen zich toch wat ongemakkelijk te voelen. ‘Het zou mijn prioriteit niet geweest zijn,’ zegt ze achteraf over de snelheidsmaatregel. Ik zou mijn mening niet bondiger onder woorden kunnen brengen.

Voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel