artikel

Commentaar/Sympathiek

bouwbreed Premium

De proeve van een Inkoopwet ter vervanging van de Aanbestedingswet van professor Jan Telgen komt sympathiek over. Kort samengevat komt zijn visie neer op het bekende gezegde dat het niet om het spel gaat, maar om de knikkers.

Boven de Europese drempelwaarden ontkomt hij, waarschijnlijk tot zijn eigen spijt, nauwelijks aan de bureaucratische rompslomp die Brusselse ambtenaren hebben bedacht. Beneden de drempels wil hij die regels verbieden en aanbestedende diensten volledige vrijheid geven hun inkoopproces zo in te richten als zij zelf willen. Door ze te verplichten hun handelen goed te motiveren, denkt Telgen de bureaucratie tegen te houden.Voor de aanschaf van duizend pennen door de gemeente Tytsjerksteradiel zal zijn methodiek ongetwijfeld werken. Voor complexe producten als bouwwerken is het echter zeer twijfelachtig. Bovendien is het de vraag of de bouw er veel voordeel bij heeft.In de eerste plaats is een van de belangrijkste doelen van de Aanbestedingswet het uniformeren van de regels. Niemand in de bouw wil terug naar de tijd dat ons land een paar honderd aanbestedingsreglementen kende, één voor de rijksoverheid, twaalf voor de provincies, dik 400 voor de gemeenten en 26 voor de waterschappen. Dat is ook de reden voor de kritiek dat onder de Europese drempelwaarden zoveel vrijheid wordt gegeven.In de tweede plaats gaat het bij bouwwerken om complexe zaken. Dit geldt nog eens extra als het om geïntegreerde contracten gaat waar behalve uitvoering, ook ontwerp, onderhoud, beheer en eventueel financiering bijkomt. Nu al is er maar al te vaak sprake van juridische procedures over aanbestedingen. Als, zoals Telgen doet, wordt uitgegaan van weinig regels, maar wel veel uitleg, zal dat ongetwijfeld alleen maar toenemen.Hoe sympathiek het voorstel ook is, en hoe iedereen het volstrekt met Telgen eens zal zijn dat het resultaat telt en niet de regels leidend moeten zijn, het is helaas een illusie te menen dat je door weinig te regelen het juiste resultaat zou krijgen.

Reageer op dit artikel