artikel

Commentaar / Zekerheid

bouwbreed

De minister van infrastructuur, Melanie Schultz van Haegen, heeft tijdens de debatten over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een punt aangesneden waar de politiek vaker mee te maken heeft gehad.

Zij loopt er nu tegenaan dat haar voorganger Camiel Eurlings zoveel geld
heeft vastgelegd in projecten, dat haar beleidsruimte zeer klein is. Schultz wil
daarom regels maken, waardoor minder geld al voor jaren zal worden vastgelegd.
Vanuit een politiek standpunt bekeken, is haar opmerking niet meer dan terecht.
Ministers en ook de Tweede Kamer willen graag zelf hun stempel drukken op het
beleid. Daar valt echter tegenin te brengen dat infrastructuurprojecten per
definitie een lange doorlooptijd hebben. Alleen al de ruimtelijke procedures,
het Tracébesluit en eventuele MER, vergen jaren van voorbereiding. Budget voor
de uitvoering vastleggen kan niet wachten tot al die procedures achter de rug
zijn. In deze economisch voor de bouw nog steeds roerige tijden is er echter nog
een veel groter belang. In het verleden hebben lagere overheden en marktpartijen
projecten waarvan in het MIRT al duidelijk was wanneer ze aan snee komen,
voorgefinancierd. Dat kon omdat door het vastleggen van de budgetten in het MIRT
zekerheid was over de uitvoering en de beschikbare gelden. Volgens het
regeerakkoord denkt het kabinet aan nog meer inzetten op private
(voor)financiering van projecten. Door minder vast te leggen in het MIRT
ontstaat minder zekerheid of en zo ja wanneer de projecten daadwerkelijk kunnen
worden uitgevoerd. Dat leidt tot meer risico’s voor financiële partijen.
Daardoor gaat de prijs van geld omhoog en worden projecten per definitie
duurder. Het zou goed zijn als de minister nog eens goed zou nadenken over de
keuzemogelijkheden. Óf meer beleidsruimte, maar dan minder zekerheid voor
marktpartijen en dus latere beschikbaarheid van infrastructuur. Óf doorgaan op
de al ingeslagen weg, met alle politieke nadelen maar wel alle marktvoordelen
van dien. Zowel de weggebruiker als de bouw zal haar dankbaar zijn als ze voor
het laatste kiest. Het betekent immers snellere aanleg voor minder geld.

Reageer op dit artikel