artikel

Maak afspraken over oplevering

bouwbreed Premium

Onlangs stond in een landelijk ochtendblad het bericht dat ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen ‘een zootje zijn’. In het bericht wordt verwezen naar onderzoek, dat uitwijst dat de ventilatiecapaciteit in een groot deel van de woningen niet voldoet aan het vereiste kwaliteitsniveau.

Er worden onder andere fouten gemaakt in het ontwerp, de bouwkundige
voorzieningen zijn onvoldoende, er is sprake van ondeskundige installatie en van
onjuist gebruik en inregeling van het systeem. Bovendien klagen veel bewoners
over geluidsoverlast. Het laatste probleem wordt aangepakt in het Bouwbesluit.
Vanaf 2012 geldt een maximum van 30 dB(A). Bij de andere gesignaleerde
knelpunten gaat het vooral om de naleving van het Bouwbesluit. Uneto -VNI vindt
het belangrijk om de gesignaleerde problemen met ventilatiesystemen in de
nieuwbouw aan te pakken. Juist in goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen zijn goed
functionerende ventilatiesystemen cruciaal voor het realiseren van een goed
binnenmilieu. Mits goed ontworpen, geïnstalleerd, onderhouden en bediend, zorgt
een ventilatiesysteem voor een comfortabel en gezond binnenklimaat. Een deel van
de problematiek is te wijten aan ondeskundigheid van de consument, die vaak niet
weet hoe een ventilatiesysteem correct moet worden gebruikt. Daarom heeft
Uneto-VNI een ict-tool ontwikkeld, waarmee de installateur bij de overdracht van
het huis aan de klant een gebruikshandleiding op maat kan overhandigen. Deze
ict-tool is voor de aangesloten leden nu al beschikbaar. De meeste problemen met
ventilatiesystemen worden echter veroorzaakt door het ontbreken van goede
afspraken tussen opdrachtgever, aannemer, opdrachtnemer en consument. Dat bleek
uit onderzoek dat Uneto-VNI begin dit jaar onderzoek heeft laten uitvoeren door
OTB, het onderzoeksbureau van TNO. De belangrijkste aanbeveling van het Delftse
bureau is om afspraken te maken tussen opdrachtgever, aannemer en installateur
over een technische oplevering van de installatie. Installateurs zouden moeten
controleren of hun installatie de vereiste prestaties haalt. Deze oplevering zou
nogmaals moeten plaatsvinden in het bijzijn van de opdrachtgever die vervolgens
een rapport met de resultaten krijgt overhandigd. Afgelopen voorjaar heeft
Uneto-VNI overleg gevoerd met onder andere het toenmalige ministerie van VROM,
Bouwend Nederland en de Neprom om afspraken te maken over de oplevering van
ventilatiesystemen. Helaas hebben de besprekingen tot nu toe geen tastbaar
resultaat opgeleverd. Gezien de uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van
VROM is uitgevoerd, is het nu hoog tijd om echte maatregelen te nemen. Ik nodig
mijn collega’s in de bouwkolom uit om samen met Uneto-VNI de handschoen op te
pakken.

Voorzitter Uneto-VNI.

Reageer op dit artikel