artikel

Bankenkartel?

bouwbreed Premium

Nederlandse banken vragen te hoge rente voor hypotheken. Goedkoop geld wordt te duur uitgeleend.

Eerst hebben de banken de markt laten ploffen door de ongebreidelde zucht
naar meer te overkrediteren. Nu staan ze volop op de rem. Er wordt mondjesmaat
meegewerkt aan nieuwe investeringen van ondernemers en woningeigenaren wordt het
vel over de oren gehaald. Banken zijn vooral bezig het eigen vermogen te
vergroten om zo hun schulden (aan de overheid) te kunnen aflossen en/of hun
ratings te beschermen. Het eigen belang gaat voor. Van banken zou je mogen
verwachten dat ze hun wortels als nutsinstellingen niet verloochenen. Toch is
dat nu precies het probleem. Banken zijn gewone ondernemingen geworden die er
niet zijn om financiële behoeften met elkaar te matchen, maar om louter geld te
verdienen aan klanten. Nog maar twee jaar geleden stonden veel grootbanken op
omvallen en moest de staat er aan te pas komen om deze ‘systeembanken’ te
redden. In feite werd een bank als ABN Amro genationaliseerd en werden andere
banken onder verscherpt overheidstoezicht gesteld. Die operatie blijkt achteraf
niet meer geweest te zijn dan een doodgewone reddingsoperatie op onze kosten.
Want inhoudelijk is er niets veranderd, behalve dat banken nu op hun geld
blijven zitten of van de schaarste een deugd maken door georganiseerd te gaan
woekeren. Hoofdvraag is eigenlijk waarom wij, ondernemers en consumenten, dit zo
gelaten ondergaan? Zijn die banken immers niet van ons? Het is toch ons geld dat
zij beheren? Het wordt tijd dat we Youp te hulp roepen, want er is een creatief
aanvalsplan nodig.

Adviseur Andersson Elffers Felix, Utrecht.

Reageer op dit artikel