artikel

Natura Artis Magistra

bouwbreed

De natuur is de leermeesteres van de kunst, zo besloten boekhandelaar Westerman, commissionair Werleman en horlogemaker Wijsmuller de dierentuin voor dorstenden naar kennis der natuur te noemen.

Het was het jaar 1838, de tijd van de Verlichting dat de drie mannen in al
hun wijsheid tot oprichting van het Zoölogisch Genootschap Natura Artis
Magister, kortweg Artis, ter lering en vermaak overgingen. Zij hadden groot
gelijk dat de natuur de beste leermeesteres is die maar te bedenken valt. Zij
beperkten zich echter nodeloos tot de kunst. Neem de werktuigbouwkunde. Ook die
heeft veel aan de natuur te danken. De spin bijvoorbeeld heeft hen alles geleerd
over hydrauliek. In plaats van met spieren strekt een spin zijn poten door de
druk in zijn bloed te veranderen. Hydraulisch dus. Maar ook de farmaceutische
wereld zou zich zonder de natuur geen raad weten. Alleen het beroemde
aspirientje van Bayer al. Hippocrates, alom gezien als de grondlegger van de
moderne geneeskunde, brouwde al een drankje uit de wilgenboom waarin salicylzuur
als pijnstiller en koortsweerder zat. Het duurde nog tot het einde van de
negentiende eeuw alvorens Bayer een stabiele synthetische variant kon maken in
de vorm van acetylsalicylzuur en daaraan de handelsnaam Aspirin gaf. In de bouw
wordt de natuur eveneens al jaren gebruikt, al was het maar in de vorm van
bouwmaterialen. Maar ook sterkteberekeningen en constructies zijn maar al te
vaak van de natuur afgekeken. Kennelijk zitten we nu opgezadeld met een kabinet
dat de grote waarden van de natuur niet kent of wil kennen. Hoe is anders te
verklaren dat er minder geld beschikbaar komt voor natuurontwikkeling. Of zouden
ze soms denken dat de natuur ons niets meer te leren heeft. Dat is dan een
misvatting. Als je van mensen houdt, moet je derhalve ook van de natuur houden.
Rutte, of liever nog Verhagen heeft al blijk gegeven van zijn liefde voor zijn
mede ministers. Anders was hij nooit op de proppen gekomen met specialist
ouderengeneeskunde Marlies Veldhuijzen van Zanten als staatssecretaris van
volksgezondheid. Met zo’n oude ministersploeg is dat zeker geen overbodige luxe.
Net zo min als een goede zorg voor natuur en milieu overbodige luxe is.

Reageer op dit artikel