artikel

Innovatiesubsidie mkb krijgt goede kritieken

bouwbreed Premium

De subsidieregeling voor stimulering van innovatie bij het mkb bevalt goed. Het ministerie van Economische Zaken publiceerde maandag de evaluatie van de subsidieregeling Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

De overheid wil met de regeling vooral het midden- en kleinbedrijf (mkb)
aanzetten tot meer innovatie.
Stichting Bouw Research (SBR)
is penvoerder voor 35 bouwgerelateerde bedrijven. Projectleider bij SBR, Gerrit
de Heer, vermoedt dat ondanks de positieve evaluatie volgend jaar minder geld
beschikbaar is. “In januari 2010 ging deze regeling open met 60 miljoen euro.
Het zou me echter verbazen als de regeling van 2011 boven de 20 miljoen
uitkomt.” Dat de omvang van dit subsidiebudget naar beneden wordt bijgesteld,
kan echter niet bevestigd worden door een woordvoerder van het ministerie van
Economische Zaken. “De nieuwe regeling moet nog worden gemaakt, dus nu kan nog
niets worden gezegd over het budget.” Waarschijnlijk is in december meer bekend
over de regeling.

Geen resultaatverplichting

SBR vertegenwoordigt architecten, installatiebedrijven en middelgrote
bouwbedrijven. “Vaak zijn bedrijven huiverig voor een andere manier van werken
vanwege het risico dat het verkeerd gaat en hogere kosten vergt op de korte
termijn”, legt De Heer uit. “Werknemers zijn gewend om op een bepaalde manier te
werken, dus verandering kost tijd en geld. Met de subsidie krijgen bedrijven een
stimulans om anders te werken, waardoor ze betere producten of diensten leveren
tegen lagere kosten. Hierdoor zijn bedrijven in staat aan de laatste wensen en
eisen te voldoen.” De regeling geeft de bedrijven 50 procent subsidie tot een
maximum van 50.000 euro. “Bedrijven hebben geen resultaatverplichting, maar
moeten wel de inspanning aantonen. Het is niet van belang dat bedrijven iets
geheel nieuws ontwikkelen, het proces moet voor hunzelf nieuw zijn.” De regeling
stimuleert samenwerking tussen bedrijven, volgens De Heer is met name
samenwerking in de verticale kolom van belang. “Je moet niet zozeer drie
aannemers bij elkaar zetten, als wel een toeleverancier, een installateur en een
aannemer.”

Reageer op dit artikel