artikel

Onbehoorlijk bestuur bij energieprestatienormen

bouwbreed

Zowel voor- als tegenstanders van energienormen zijn het over een ding eens: de huidige normen deugen niet.Maar uitstel of afschaffen willen de ambtenaren van VROM niet. Het telkens invoeren van ondeugdelijke normen is onbehoorlijk bestuur, meent Antoinette Vietsch.

Dat de ambtenaren van VROM soms merkwaardige ideeën hebben over met name
energienormen, is bekend. Echter, de door de coördinator nieuwbouw en innovatie
van VROM geschetste invoering van nieuwe energieprestatienormen
(‘Zes
maanden respijt voor energienorm’, Cobouw 22 september 2010)
is opnieuw
verbluffend. Er komt een nieuwe norm voor de berekening van de energieprestatie
van een gebouw. Die is zo ingewikkeld dat hij alleen met een computerprogramma
te berekenen is. Dat betekent natuurlijk dat het draagvlak bij de gewone burger
zeer beperkt zal zijn. Maar dat is niet alles. Het is ook zo ingewikkeld dat
commerciële partijen een programma niet op tijd zullen hebben ontwikkeld. De
normen eenvoudiger maken, lijkt mij dan een goede optie. Maar nee, het
ministerie van VROM laat zelf een programma maken.

Voordelen

De keuze voor een eigen programma heeft voordelen. Geen discussie over het
programma, blijkbaar op tijd klaar en geen extra kosten voor bouwpartijen. Dat
is in lijn met de Tweede Kamer die vindt dat kosten voor normen (ook NEN-normen)
die in wetgeving opgenomen zijn, eigenlijk door de overheid vergoed zouden
moeten worden. Echter, het ministerie vindt dat commerciële partijen eigen
programma’s moeten maken. Door het programma van de overheid zijn commerciële
programma’s overbodig. Daar weet het ministerie een oplossing voor: het
ministerie schrijft voor dat een programma een attest moet krijgen. Dus niet
alleen kosten voor private, commerciële ontwikkelaars, maar ook kosten voor een
attest door een (commercieel) certificerend bedrijf. Om de weg vrij te maken
voor commerciële bedrijven belooft de overheid voor zijn programma geen attest
aan te vragen. Door het ontbreken van het attest is het programma van de
overheid niet geldig, aldus de ambtenaren van het ministerie van VROM. Maar als
het programma niet geldig is, waarom laat de overheid dan een programma
ontwikkelen? Het antwoord is: omdat de commerciële programma’s niet op tijd af
zijn. Maar geldt het overheidsprogramma zonder attest dan wel voordat er
commerciële programma’s zijn? Tja, lijkt het antwoord van het ministerie van
VROM, zo lang er geen commerciële programma’s beschikbaar zijn, is dit de enige
oplossing om de nieuwe normen op tijd in te voeren. Waarom wordt de invoering
niet gewoon uitgesteld? Zeker ook omdat de normen niet geheel rond zijn volgens
de voorzitter van de normcommissie: “Op het gebied van ventilatie worden op het
ogenblik nog wat zaken geregeld.”

Ziek

Dat is juist het hete hangijzer in de discussie rondom de isolatienormen.
Zonder een goede ventilatie worden mensen ziek. Dat is nu al het geval bij
nieuwbouwprojecten. Maar zeker bij de goedkopere huurwoningen zal dit op termijn
door gebrek aan onderhoud een zeer groot probleem worden. Isolatienormen zijn
goed voor de mensheid. Maar daar geeft een moeder met een ziek kind helemaal
niets om. Een nog betere suggestie dan uitstel is volgens mij het afschaffen van
de hele overheidsbetutteling. De portemonnee zorgt er wel voor dat bij voldoende
ontwikkelde techniek, mensen zelf voor energiebesparing rond hun huis kiezen.
Voorkom een toekomstige achterstand door invoering van normen op basis van de
huidige, snel verouderende technieken die ook nog kunnen leiden tot
gezondheidsproblemen bij bewoners. Uitstel of afschaffen van energienormen
willen de ambtenaren van VROM, de commerciële bedrijven en de milieubeweging
niet. Het telkens invoeren van ondeugdelijke normen, is echter onbehoorlijk
bestuur en is daarom juridisch en politiek niet juist.

Antoinette Vietsch
Architect BNA, Voormalig lid van de Tweede Kamer voor het CDA.

Reageer op dit artikel