artikel

Geslaagd integraal ontwerpen

bouwbreed Premium

De faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) stelt zich als doel om studenten te leren duurzame, gezonde en comfortabele gebouwen te ontwerpen. Helaas is de huidige praktijk weerbarstig en is het samenspel tussen gebouw en installaties vaak verre van optimaal, resulterend in hoog energebruik en veel klachten.

Binnen de unit Building Physics and Systems wordt de fysische samenhang
tussen gebouw en installaties onderzocht. De opgedane inzichten worden
ingebracht in het onderwijs. Belangrijk is hierbij de integrale benadering van
het ontwerpproces om de kennis van de verschillende disciplines optimaal te
benutten. Een voorbeeld hiervan in het onderwijs van de TU/e is het MIO
(Masterproject Integraal Ontwerpen) waar masterstudenten van verschillende
disciplines in een projectteam een duurzaam gebouw moeten ontwerpen. De
studenten kregen dit jaar de opdracht om een duurzaam popcentrum te ontwerpen op
een bestaande locatie in Maastricht op basis van een reëel programma van eisen.
Tijdens het ontwerptraject werden verschillen in functioneren tussen de teams
duidelijk. Maar overduidelijk bij alle teams was dat er onmiskenbaar positieve
invloed was van de disciplines op elkaar en dat het ontwerp zonder de integrale
samenwerking nooit het niveau zou hebben bereikt dat nu gerealiseerd is. Zo
hebben de studenten meer kennis van en begrip voor de andere disciplines
ontwikkeld. Dit jaar is de prijs gewonnen door het team Popmosa. Het winnende
ontwerp kenmerkte zich door creativiteit, innovatie en duurzame oplossingen. Het
is belangrijk dat studenten leren een project integraal te ontwerpen en het MIO
biedt daarbij de volgende pluspunten: goede leerschool voor de adviespraktijk
maar ook de totale bouwpraktijk inzien dat door samenwerking een beter gebouw
wordt ontworpen leren communiceren (begrip en respect) met andere disciplines
waardoor communicatie later vlotter loopt inzien hoe de eigen discipline
concreet wordt in een reëel project stimuleert creativiteit leren over de
grenzen van de eigen discipline heen te kijken. kennis en begrip voor elkaars
disciplines Kortom het is een geslaagd project, intensief maar enorm leerzaam!

Fellow installatietechnologie TU Eindhoven.

Reageer op dit artikel