artikel

Commentaar/Rekenen

bouwbreed

Het was misschien wel het grootste nieuws van dit jaar. Voor de bouw in elk geval belangwekkender dan de formatie van een rechts kabinet.

Het was misschien wel het grootste nieuws van dit jaar. Voor de bouw in elk
geval belangwekkender dan de formatie van een rechts kabinet. En voor de
verandering was het ook nog eens een keer goed nieuws: de tijdelijke
btw-verlaging op onderhoudswerkzaamheden,waarmee het demissionaire kabinet de
bouw een helpende hand biedt. De maatregel werd vorige week dan ook met gejuich
ontvangen, niet in de laatste plaats door Bouwend Nederland. Al voegde de
voorzitter in een interview in Cobouw er direct aan toe dat hij liever had
gezien dat de maatregel voor alle bouwactiviteiten zou gelden. Dus ook voor
nieuwbouw. En de projectontwikkelaars en makelaars riepen nog even angstig dat
de btw-verlaging op onderhoud de verkoop van nieuwbouwhuizen zou doen stagneren,
maar die angst werd door Brinkman vakkundig gepareerd. Dat Bouwend Nederland
tevreden was met de afgekondigde maatregel is natuurlijk niet zo gek: de
maandenlange lobby van voorman Elco Brinkman had eindelijk zijn vruchten
afgeworpen.

Opvallend echter is de claim van datzelfde Bouwend Nederland. De Zoetermeerse
brancheorganisatie had becijferd dat de maatregel van Jan Kees de Jager van
Financiën de sector bij “optimaal gebruik” uiteindelijk 6 miljard euro zou
kunnen opleveren. Vanaf deze plek moeten we echter toch concluderen dat die
berekening wel heel erg optimistisch is. Want zowel het EIB als de ABN Amro kwam
gisteren met iets voorzichtiger schattingen. De bank houdt het op een dikke 800
miljoen euro extra inkomsten voor de sector en de rekenmeesters van het EIB op
ongeveer de helft daarvan. Bovendien, zo stellen beide, het werk dat door de
belastingmaatregel in de komende maanden wordt uitgevoerd, hoeft in de volgende
jaren niet meer te gebeuren. En dat laatste heeft dan weer een vertragende
werking op het herstel in de bouw. Laten we niet te kinderachtig doen, want alle
beetjes helpen. Maar het verschil tussen 6 miljard en 800 miljoen is wel erg
groot. Lobbyen is iets anders dan rekenen.

Reageer op dit artikel