artikel

Bouw kan kracht van social media veel beter benutten

bouwbreed

Door het links laten liggen van social media mist de bouwsector kansen. De macht over de markt zal verschuiven van organisaties naar sociale netwerken. Binnen organisaties moet dan ook een omslag gaan plaatsvinden: van gesloten, hiërarchisch en controle naar transparantie, authenticiteit en verbondenheid, meent Menno Lammers.

Op een infrastructureel project in de realisatiefase komt de net
afgestudeerde Sophie werken. Terwijl Sophie aan haar routinematige werkzaamheden
werkt, volgt ze – als geboren netwerker – haar vrienden en connecties op
Twitter, Facebook en LinkedIn. Ze vraagt zich af of ze haar werkzaamheden niet
efficiënter en effectiever kan inrichten en stelt deze vraag via haar sociale
netwerken. “Bij organisatie X doen ze het zo en zo, dat levert veel tijdwinst
op”, vertelt zij de projectmanager. De projectmanager reageert enthousiast en
vraagt aan Sophie om deze procesoptimalisatie te implementeren. En zo denk ik
dat Sophie fileSophie (zie www.fileSophie.nl of www.twitter.com/FileSophie)
werd. Managers in de bouwsector denken traditioneel in termen van het oplossen
van problemen. Dingen gaan mis, en daar reageer je – op basis van zelf opgedane
ervaring -op. Je probeert die fouten te herstellen om zo het evenwicht van de
organisaties in stand te houden. Het streven naar comfort is het doel. Het is
weliswaar goed voor de gemoedsrust van de status quo, maar zal een manager nooit
aanzetten tot het realiseren van bijzondere (innovatieve) resultaten. Het kan
wel leiden tot een onrealistisch verwachtingspatroon, omdat het de illusie geeft
dat de oude aanpak volstaat, zelfs als de omgeving is veranderd. Door de komst
van social media – online platforms voor delen, verbinden en co-creatie – zoals
LinkedIn, Twitter en Facebook ligt kennis digitaal voor het oprapen. Met de
invloed van sociale media worden diegenen beloond die het meest delen, het best
samenwerken en zich authentiek gedragen. Door deze openheid en transparantie
worden anderen in staat een bijdrage te leveren aan hun werk. Stel bijvoorbeeld
een vraag op Twitter inclusief hashtag (#)en je kunt een antwoord verwachten van
mensen die je niet kent, maar die wel kennis hebben van het specifieke
onderwerp. Door deze werkwijze wordt het kennis- en netwerkpotentieel van de
organisaties optimaal benut en het ondernemende handelen leerzaam gemaakt.

Experimenteren

Enkele organisaties binnen de bouwsector, bijvoorbeeld FNV Bouw en Infra, DHV
en Heijmans, laten zich zien op diverse platforms en experimenteren met sociale
media om te kijken wat dit kan betekenen. Een positieve ontwikkeling, waarbij er
op gelet moet worden dat social media niet tot doel wordt verheven, maar
‘slechts’ als middel wordt gezien. Strategie, doelstellingen en structuur
ontbreken vaak, wat niet ten goede komt aan de doelstellingen. Om collectieve
doelstellingen te verbinden is het van belang dat organisaties zich meer
focussen op kennisdeling, innovatie en samenwerking. Door de kracht van social
media te onderkennen als onderscheidende factor zal de concurrentiepositie
verbeteren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat gebruikers worden
ondersteund, waardoor de acceptatie wordt verbreed en de vraag naar openheid,
authenticiteit en verbondenheid zal toenemen. Ongetwijfeld zijn er al meer
mensen zoals Sophie, die social media frequent inzetten tijdens hun
werkzaamheden om de stappen te zetten.

Creativiteit

Informatie, kennis en creativiteit zijn niet meer exclusief in handen van
organisaties. Kortetermijnstrategie en accountability staan haaks op openheid,
authenticiteit en verbondenheid die voortbestaan in sociale netwerken. Het is
niet meer de tent, maar de vent (of vrouw) die het verschil gaat maken.
Vernieuwing
Bouwinfo@vernieuwingbouw.nl

Wat is LinkedIn

LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds 5 mei 2003, dat
gericht is op vakmensen. In augustus 2010 zijn er wereldwijd ongeveer 75 miljoen
geregistreerden. LinkedIn groeit de laatste jaren zeer sterk. In 2007 was het,
het snelst groeiende sociale netwerk in de VS met 189 procent groei. Nederland
is met 2 miljoen deelnemers goed vertegenwoordigd (top 5 land) en heeft zelfs de
hoogste penetratiedichtheid van alle landen (Bron:
www.wikipedia.nl).

Branchecijfers

Branchecijfers op basis van eigen onderzoek op LinkedIn in Nederland:

Reageer op dit artikel