artikel

Visie op betonsteen mist nuance en context

bouwbreed

Graag reageren wij op het 24 augustus in Cobouw gepubliceerde artikel ‘Baksteen wint in duurzaamheid van betonsteen’.

De conclusies die in het artikel worden getrokken op basis van een rapport
van Tauw ontberen de nuances en de context van dit rapport. Het artikel beweert
dat volgens Tauw ‘stenen van beton niet kunnen tippen aan hun soortgenoten van
klei’. Deze bewering staat niet in het rapport en is dan ook zeker niet de
opvatting van Tauw. Het artikel verwijst naar enkele getallen uit het rapport
die betrekking hebben op slechts één van de uitgewerkte scenario’s. Hierdoor
wordt een incomplete en verkeerde voorstelling van zaken gegeven.Onjuist is de
bewering dat het productieproces van beton energieverslindend is. De sector is
al jaren bezig met maatregelen om het energieverbruik bij de productie van beton
te verlagen. In het rapport van Tauw wordt onder meer met dergelijke verlaagde
energie-kentallen gerekend. Graag lichten we het rapport en zijn context toe.
Tauw heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam onderzoek verricht naar
duurzaamheidsaspecten van bestratingsmateriaal. Dit betrof een vergelijking
tussen klinkers en betonnen straatstenen. De gemeente Amsterdam is met name
geïnteresseerd in de vraag hoeveel uitstoot van CO2 en hoeveel gebruik aan
materiaal gepaard gaan met de toepassing van deze materialen over een langere
periode. Op basis van de bestaande praktijk is vastgesteld hoeveel materiaal
gebruikt wordt, wanneer materialen worden vervangen, hoe groot
transportafstanden zijn, etc. De analyse en resultaten hebben dus enkel
betrekking op de Amsterdamse situatie en kunnen niet algemeen worden gemaakt.
Als we kijken over een periode van 100 jaar, dan blijkt dat bij gebruik van
klinkers minder materiaal wordt gebruikt en dat de uitstoot van CO2 lager is dan
wanneer betonnen straatstenen worden gebruikt. De belangrijkste oorzaak hiervoor
is dat Amsterdam klinkers hergebruikt in werken. Dit gebeurt niet met betonnen
straatstenen die echter wel worden gerecycled als materiaal. Wanneer we een
kortere periode bekijken dan wordt de winst die te boeken is met klinkers al
aanzienlijk minder. Bij een periode van 20 jaar hebben betonnen straatstenen een
gunstiger CO2-profiel. De analyse die is uitgevoerd levert waardevolle
informatie voor de gemeente Amsterdam om in concrete situaties afwegingen te
maken. De analyse geeft ook aan op welke wijze CO2-winst te boeken is. Daarvoor
is het bijvoorbeeld nodig dat klinkers daadwerkelijk over langere tijd worden
hergebruikt.

Froukje Anne Karsten
Dienst Milieu en Bouwtoezicht Gemeente Amsterdam

Geert Cuperus
Tauw

Reageer op dit artikel