artikel

‘Milieuprestatie van beton verkeerd ingeschat’

bouwbreed

Cobouw@sdu.nl Op 24 augustus verscheen in de Cobouw een artikel (‘Baksteen wint in duurzaamheid van betonsteen’) over de duurzaamheid van baksteen ten opzichte van betonsteen als bestratingsmateriaal. Het refereert aan een onderzoek dat ingenieursbureau Tauw heeft uitgevoerd in de opdracht van de gemeente Amsterdam.

Ten onrechte wordt gesteld dat bij het gebruik van betonsteen een hogere CO2
uitstoot plaats vindt. Dit is geheel toe te schrijven aan enkele keuzes die
worden gemaakt in het rapport, waaronder de aanname van de technische levensduur
van beide producten. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de levensduur veel
dichter bij elkaar ligt dan hier is aangenomen en daarmee wordt het
ogenschijnlijke nadeel dat betonsteen heeft, omgedraaid in een voordeel. Uit
hetzelfde rapport blijkt namelijk dat bij de productie van één ton gebakken
klinker bijna 50 procent meer CO2 vrijkomt dan bij de productie van één ton
betonsteen. Doorrekening van het rapport met de juiste technische levensduur van
beide materialen zou dan resulteren in een keuze voor betonsteen.

NEN

Daarnaast worden ook andere twijfelachtige aannames gedaan over zaken die wel
of niet worden meegenomen in de berekening, al deze aannames zijn zeker van
invloed op het resultaat. Wij betreuren het dan ook dat Tauw en de gemeente
Amsterdam voor dit onderzoek niet hebben aangesloten bij de bekende systematiek
zoals de bouw die kent, namelijk gebruik van de nationale norm NEN 8006 en de
Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en gww-werken. De toeleverende bouw,
verenigd in de NVTB, adviesbureaus en het ministerie van VROM hebben namelijk
gezamenlijk hard gewerkt aan de totstandkoming van deze methoden, waarmee
eenduidig kan worden vastgesteld wat de werkelijke milieuprestatie van een
product in zijn toepassing is. Wij zijn er van overtuigd dat gebruik makend van
die methode het beeld voor betonstenen positief zal zijn. Betonstraatstenen zijn
tenslotte, in tegenstelling tot gebakken klinkers, voorzien van het keurmerk
Dubokeur, waarbij in een uitgebreid onderzoek beton naar voren kwam als het
meest duurzame bestratingsmateriaal.

Ton Pielkenrood, Directeur BFBN Woerdenwww.bfbn.nl.

Reageer op dit artikel