artikel

Verruiming prijsafspraken voor mkb zeker wat waard

bouwbreed

Op grond van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht is het bedrijven verboden afspraken te maken die de concurrentie beperken, zoals prijs- en marktverdelingsafspraken.

Zowel de NMa als de Europese Commissie kan hiervoor boetes opleggen. Eén van
de uitzon-deringen in het Nederlandse mededingingsrecht is dat
concurrentiebeperkende afspraken zijn toegestaan indien de gezamenlijke omzet en
het gezamenlijk marktaandeel van de betrokken bedrijven maximaal 40 miljoen euro
respectievelijk 5 procent bedragen. Onlangs is besloten deze eis van 40 miljoen
euro te schrappen en het marktaandeelcriterium tot 10 procent te verruimen. Doel
is kleine bedrijven meer bescherming te bieden tegen grotere marktpartijen.
Volgens Van der Ham en Koenen zorgt deze verruiming voor schijnveiligheid. Zo
zou het lastig zijn de markt te bepalen en het marktaandeel te berekenen. Ook
zou de kans bestaan dat bedrijven alsnog via het Europese mededingingsrecht
worden aangepakt. In de praktijk vallen deze risico’s wel mee. De NMa en de
Europese Commissie hebben talloze markten in kaart gebracht. Doorgaans kan aan
de hand hiervan het marktaandeel relatief eenvoudig worden bepaald. Verder is
het Europese mededingingsrecht veelal niet van toepassing indien markten een
lokaal of regionaal karakter hebben. De NMa en de Europese Commissie richten
zich bovendien op afspraken tussen bedrijven die een zekere marktdekking hebben.
Een ‘kartel’ met een zeer bescheiden marktaandeel kan namelijk ook buiten het
Europese mededingingsrecht vallen of is vaak niet interessant genoeg om te
onderzoeken. De kans dat voor een concurrentiebeperkende afspraak tussen kleine
bedrijven in Nederland met een gezamenlijk marktaandeel van maximaal 10 procent
een boete wordt opgelegd zal daarom vrijwel nihil zijn. Ook rechters zullen niet
snel geneigd zijn dergelijke afspraken nietig te verklaren. In de praktijk biedt
de verruiming dan ook wel degelijk mogelijkheden voor kleine bedrijven. Dit
geldt ook voor bedrijven in de bouwsector. Wel blijft waakzaamheid geboden bij
afspraken in het kader van een aanbesteding, omdat in dat geval de aanbesteding
als aparte markt wordt aangemerkt. Bij een afspraak tussen twee of meer
inschrijvers zal het maximale marktaandeel van 10 procent dan snel zijn bereikt.
Bij twijfel over een concurrentiebeperkende afspraak is het raadzaam deze vooraf
te toetsen. Meestal kan hierover eenvoudig duidelijkheid worden verkregen.

Advocaten bij Boekel De Nerée, Amsterdam.

Reageer op dit artikel