artikel

Afleren almaar te studeren!

bouwbreed Premium

In zijn column (Cobouw, 12 juli pagina 13) geeft Peter Berkhout (EIB) terecht aan hoe zinvol het kan zijn om de cijfers over bedrijfsongevallen in verschillende branches onderling te vergelijken. Hieruit blijkt dat de bouwbranche slecht scoort.

Op grond van zijn bevindingen op het VCA-congres 2010 beveelt hij een studie
aan naar de maatschappelijke kosten van het verzuim als gevolg van ongevallen in
de bouw. Met als doel leiders in de bouw meer inzicht te geven. Het is beter dat
deze leiders ongewenst gedrag afleren. Hoe goed ook bedoeld, het is te veel de
taal van een manager en te weinig van een ondernemende leider. Een beetje
wakkere leider weet allang dat continue verbeterprocessen in andere branches tot
opzienbarende resultaten hebben geleid. Door mensen in het werkveld de ruimte te
geven hun eigen zaakjes te regelen, komen de indicatoren op het gebied van de
bedrijfsresultaten sneller in het groene gebied. Bij nadere verdieping blijken
de achterliggende succesfactoren te liggen op het gebied van kwaliteit,
bedrijfsvoering, milieu, klantgerichtheid en ook veiligheid op de werkplek. Een
beetje slimme leider is zich bewust dat iedereen dat eigenlijk ook wel weet.
Maar niemand heeft zin anders te gaan werken of zijn positie op te geven. De
positieve resultaten in andere branches zijn te danken aan een ambitieuze visie.
Met vallen en opstaan is bewezen, dat het hoger leggen van de lat op het gebied
van kwaliteit, ergonomie en veiligheid de algehele bedrijfsvoering ten goede
komt. Met meer tevreden klanten en werknemers en lagere faalkosten, wat leiders
nu in de recessie moet aanspreken. De genoemde 5 procent kans op een ongeval wil
toch niemand. Dit betekent dat eens in de twintig jaar iedereen slachtoffer is.
Een wereld van verliezers. Met nog eens direct daarmee samenhangende
gevolgkosten. Het cijfer geeft aan dat de bouw achterloopt op diverse
bedrijfskundige terreinen. De ambitie van de leider en van de gehele organisatie
moet omhoog om het tij te keren. Ambities maak je waar door erin te geloven en
het echt te gaan doen. In plaats van te studeren, lijkt het daarom verstandiger
dat leiders mensen uit andere branches binnen hun bouwprocessen betrekken. Al
lerende en werkende kunnen betere resultaten worden gerealiseerd. Het afleren
van ongewenst gedrag krijgt hierbij een geweldige stimulans. Een kwestie van
samen willen en durven te ondernemen. Met behulp van de website
samenondernemen.nl willen we hier in de toekomst een positief steentje in
bijdragen.

MBA Bedrijfskundig adviseur B+I Groep

Reageer op dit artikel